Jazyk
Typ inštitúcie
Určené pre
Oblasť
Obsah

Bádame na hodinách biológie| 04.05.2023

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania na gymnáziu


Lektori:

RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.

RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.

učiteľka Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou

Po ukončení doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore fyziológia rastlín a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia začala pracovať ako učiteľka biológie a anglického jazyka na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Pedagogické vzdelanie si neskôr doplnila aj štúdiom učiteľstva biológie a chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí nielen ako učiteľka, ale aj ako mentorka Regionálneho centra podpory učiteľov Košice – okolie. Venuje sa aj tvorbe vzdelávacích materiálov zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania.