• GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-686-7

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

NOVINKA WEBINÁR
Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady pre rodičov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    10,00 €

ks

Popis

 


Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu v slovenskej škole. 

• Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je pokračovaním pracovného zošita Cudzinec v mojej triede.
• Zoznamuje žiaka cudzinca so základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni slovenskej základnej školy.
• Každý pracovný list pre žiaka je sprevádzaný metodickou poznámkou, ako ho vypracovať.
• Prináša konkrétne nápady na pomôcky a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom. 

Pracovný zošit je rozdelený do lekcií. Každá lekcia obsahuje metodické poznámky pre učiteľa alebo rodiča a pracovný list pre žiaka. Žiak sa v jednotlivých lekciách postupne zoznamuje so slovenskom gramatikou. Jednotlivé učivá sú doplnené množstvom obrázkov na lepšiu fixáciu gramatických javov.  

Výhody:

  • Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je jedinečný svojou komplexnosťou.
  • Je vhodný pre učiteľa, ale aj pre rodiča žiaka cudzinca.
  • Jednoduché návody v pracovných listoch uľahčujú prácu nielen pedagógom na 1. stupni ZŠ, ale aj rodičom. ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: 

Mgr. Jana Rohová – pracuje už 27 rokov ako učiteľka 1. stupňa ZŠ. Dlhodobo sa venuje deťom s nadaním, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deťom cudzincom. Týmto pracovným zošitom nadviazala na úspešný pracovný zošit Cudzinec v mojej triede.


OBSAH

Úvod
Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiaka cudzinca (vzor)
Kto vám môže pomôcť
Slovenská abeceda
Krátke a dlhé samohlásky
Samohláska ä Dvojhlásky ia, ie, iu, ô
Mäkké a tvrdé spoluhlásky
Obojaké spoluhlásky
Slovo, veta
Protiklady
Synonymá
Nadradené a podradené slová
Citovo zafarbené slová, zdrobneniny
Slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice a citoslovcia
Opakujeme slovné druhy
Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po tvrdej spoluhláske L
Opakovanie vybraných slov
Prehľad vybraných slov Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 2 v 1: príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ / pracovné listy pre žiakov
Počet strán 112
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu 2 v 1: príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ / pracovné listy pre žiakov
Počet strán 112
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV

  TITUL JE PRÁVE V TLAČI. OBJEDNAJTE SI HO UŽ TERAZ A MY VÁM HO DORUČÍME IHNEĎ PO NASKLADNENÍ...

10,00 €

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

  Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zo..

10,00 €

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká dot..

10,00 €