• GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-686-7

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

WEBINÁR
Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady pre rodičov.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    10,00 €

ks

Popis

 


Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu v slovenskej škole. 

• Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je pokračovaním pracovného zošita Cudzinec v mojej triede.
• Zoznamuje žiaka cudzinca so základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni slovenskej základnej školy.
• Každý pracovný list pre žiaka je sprevádzaný metodickou poznámkou, ako ho vypracovať.
• Prináša konkrétne nápady na pomôcky a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom. 

Pracovný zošit je rozdelený do lekcií. Každá lekcia obsahuje metodické poznámky pre učiteľa alebo rodiča a pracovný list pre žiaka. Žiak sa v jednotlivých lekciách postupne zoznamuje so slovenskom gramatikou. Jednotlivé učivá sú doplnené množstvom obrázkov na lepšiu fixáciu gramatických javov.  

Výhody:

  • Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je jedinečný svojou komplexnosťou.
  • Je vhodný pre učiteľa, ale aj pre rodiča žiaka cudzinca.
  • Jednoduché návody v pracovných listoch uľahčujú prácu nielen pedagógom na 1. stupni ZŠ, ale aj rodičom. ODBORNÁ GARANCIA

Autorka: 

Mgr. Jana Rohová – pracuje už 27 rokov ako učiteľka 1. stupňa ZŠ. Dlhodobo sa venuje deťom s nadaním, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deťom cudzincom. Týmto pracovným zošitom nadviazala na úspešný pracovný zošit Cudzinec v mojej triede.


OBSAH

Úvod
Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiaka cudzinca (vzor)
Kto vám môže pomôcť
Slovenská abeceda
Krátke a dlhé samohlásky
Samohláska ä Dvojhlásky ia, ie, iu, ô
Mäkké a tvrdé spoluhlásky
Obojaké spoluhlásky
Slovo, veta
Protiklady
Synonymá
Nadradené a podradené slová
Citovo zafarbené slová, zdrobneniny
Slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice a citoslovcia
Opakujeme slovné druhy
Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po tvrdej spoluhláske L
Opakovanie vybraných slov
Prehľad vybraných slov 

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 2 v 1: príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ / pracovné listy pre žiakov
Počet strán 112
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu 2 v 1: príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ / pracovné listy pre žiakov
Počet strán 112
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK PRE CUDZINCOV

  Slovník je rozdelený do tematických okruhov (napr. škola, rodina...), každá oblasť je uveden..

10,00 €

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

  Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zo..

10,00 €

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká dot..

10,00 €