• HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-814-4

HUDOBNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY


Ponuka hier, zábavných činností a aktivít pomôže deťom osvojiť si základné poznatky o hudbe, a tak všestranne rozvíjať ich osobnosť. Kvalitná odborná brožúra, vďaka ktorej prostredníctvom zaujímavých námetov deti zažijú veľa zábavy v kolektíve a vy obohatíte výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    17,00 €

ks

Popis

materinky

Realitou žiaľ je, že stále menej detí spieva a „muzicíruje", napriek tomu, že nás hudba obklopuje takmer vždy a všade. Generácia dnešných detí pozná menej piesní ako ich rodičia alebo starí rodičia. Aj preto vám ponúkame brožúru Hudobná výchova — námety a aktivity, ktorá obsahuje teoretickú časť a praktickú časť. Prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno realizovať v materskej škole. Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Naučte spolu s nami deti esteticky vidieť a vnímať.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Ľubica Šupová

OBSAH

I. TEORETICKÁ ČASŤ

1. Hudobná výchova — námety a aktivity

2. Hudobné schopnosti

3. Hudobný vývin dieťaťa predškolského veku
      3.1 Hudobno-edukačné hry v prostredí MŠ
      3.2 Plánovanie, projektovanie hudobno-výchovných činností

4. Rozvoj hudobných schopností prostredníctvom hudobno-výchovných činností
      4.1 Rytmické činnosti
      4.2 Vokálne činnosti
               4.2.1 Dychová rozcvička
               4.2.2 Hlasová rozcvička
               4.2.3 Nácvik piesní
     4.3 Inštrumentálne činnosti v materskej škole
            4.3.1 Obsah inštrumentálnych činností
     4.4 Percepčné činnosti
     4.5 Hudobno-pohybové činnosti
            4.5.1 Hry a cvičenia na správne a kultivované tanečné držanie tela
            4.5.2 Elementárne pohybové aktivity — hra na telo
            4.5.3 Hudobno-pohybové hry so spevom
            4.5.4 Tančeky
            4.5.5 Pohybové vyjadrenie hudobno-vyjadrovacích prostriedkov hudby
            4.5.6 Hudobno-pohybové hry alebo pohybové hry s hudbou
            4.5.7 Hudobno-pohybové stvárnenie piesní, riekaniek a skladbičiek
    4.6 Hudobno-dramatické činnosti

II. PRAKTICKÁ ČASŤ

1. Hudobné kráľovstvo
      1.1 Tlieskankovo
      1.2 Spievankovo
      1.3 Tancuľkovo
      1.4 Zahrajkovo
      1.5 Počúvankovo
      1.6 Divadielkovo

2. Projekty

      2.1 Celodenný projekt: Veselé zvieratká
      2.2 Celodenný projekt: Ročné obdobia — Jeseň
      2.3 Celodenný projekt: Príroda v zime

3. PrílohyObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 136
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 136
Formát A5

Súvisiace produkty

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

Táto brožúra obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význa..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

edícia pre materinky Prosociálnosť, teda schopnosť pomôcť druhému, je podmienkou pre kvalitný ž..

17,00 €

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – NÁMETY A AKTIVITY

Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá doprav..

17,00 €