Vyhľadávanie

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ

ADAPTÁCIA DETÍ SO ŠVVP V BEŽNEJ MŠ


Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

150,00 €

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA


Vstup dieťaťa do materskej školy predstavuje značný zásah do jeho života, ktorý prežíva silným emoci..

4,00 €

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD

ÁDÉHÁDÉ – JAK NA EMOCE DETÍ S ADHD


Brožúra netradičným spôsobom predstavuje problematiku ADHD a sústredí sa najmä na porozumenie svetu ..

20,00 €

ADHD KROK ZA KROKEM

ADHD KROK ZA KROKEM


Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Prestavuje základné vymedzenie tejto poru..

20,00 €

ADIKTOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE

ADIKTOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE


Ľudia s návykovými ochoreniami sú často chorí a vyhľadajú odbornú pomoc až keď dochádza k náhlym prí..

22,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM


Dozviete sa ak, čo robiť pri konfliktoch v triede a ako predchádzať problémovým situáciám a kto Vám ..

10,00 €

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?

AKÁ JE PREVENCIA A LIEČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU A INÝCH PORÚCH METABOLIZMU TUKOV?


Ochorenia srdca a ciev vznikajú prevažne na podklade chorobných zmien v stenách tepien. Najčastejším..

6,00 €

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?


Okrem toho je pre pedagóga dôležité:vedieť ako dieťa vníma a prežíva svoju poruchu,poznať jeho diagn..

4,00 €

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO


Dobré a efektívne je aj zavádzať do vyučovacieho procesu metódy, ktoré spájajú teóriu s praxou, umož..

8,00 €

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?


Hodnotenie má byť taktné, objektívne a primerané, zamerané na individuálne schopnosti, momentálnu fy..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSGRAFIOU


Prax dokázala, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale st..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSKALKÚLIOU


Dieťaťu s dyskalkúliou môže pomôcť:ak ho naučíme pracovať s matematickými tabuľkami a pomôckami,ak z..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU


Ak prejaví učiteľ pochopenie a láskavý prístup, bude dieťa s dyslexiou v kolektíve akceptované.To je..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSORTOGRAFIOU


Pri snahe učiteľa eliminovať tieto negatívne javy môžu byť nápomocné rôzne pravidlá a odporúčania ak..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


Aby bola práca s deťmi s poruchou pozornosti a hyperkativitou efektívna a bezproblémová, je dobré ri..

5,00 €

Zobrazenie 16 až 30 z 1306 (88 stránok)