Vyhľadávanie

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


eAMBULANCIA

eAMBULANCIA


PRÁVE VYŠLOPublikácia eAmbulancia sa skladá zo samostatných lekcií, v ktorých sa venujeme najčastejš..

50,00 €

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE


V súčasnosti celosvetovo užíva antikoncepciu viac ako 100 miliónov žien, spravidla z „nemedicínskych..

9,00 €

INTERAKCIE LIEČIV PRI ŠPECIFICKÝCH KLINICKÝCH SITUÁCIÁCH

INTERAKCIE LIEČIV PRI ŠPECIFICKÝCH KLINICKÝCH SITUÁCIÁCH


Publikácia Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách vám poskytne komplexný pohľad na..

80,00 €

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ


Vo farmakoterapii detských pacientov sa tiež využívajú kombinácie liečiv. V článku sú spracované špe..

7,00 €

INTERAKCIE VITAMÍNOV

INTERAKCIE VITAMÍNOV


Vitamíny sú esenciálne zložky potravy potrebné na normálny rast a udržanie zdravia. Poškodenie zdrav..

9,00 €

KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

KOMENTÁR K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE


V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracov..

3,00 €

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA


Mandátna zmluva sa využíva pri potrebe vykonať v mene mandanta právne úkony, napr. uzavretie zmluvy,..

5,00 €

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI V PRAXI

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI V PRAXI


Dozviete sa, na čo všetko sa mlčanlivosť vzťahuje a v ktorých prípadoch povinnú mlčanlivosť neporušu..

3,00 €

PRACOVNÝ PORIADOK ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

PRACOVNÝ PORIADOK ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA


Dozviete sa, kedy platí povinnosť mať pracovný poriadok vypracovaný a či s ním musia súhlasiť aj pra..

9,00 €

PRÁVO NA INFORMÁCIE

PRÁVO NA INFORMÁCIE


Dozviete sa:kto má povinnosť poskytovať požadované informácie,v akej lehote musia byť informácie pos..

7,00 €

SPRÁVNE KONANIE

SPRÁVNE KONANIE


Dozviete sa:aká je pôsobnosť zákona o správnom konaní k právnym predpisom v oblasti zdravotníctva,ak..

9,00 €

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCOV


Podrobný postup pri zosobňovaná škody za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinn..

5,00 €

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA


Vstup dieťaťa do materskej školy predstavuje značný zásah do jeho života, ktorý prežíva silným emoci..

3,00 €

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM

AGRESÍVNE SPRÁVANIE ŽIAKOV VOČI UČITEĽOM


Dozviete sa ak, čo robiť pri konfliktoch v triede a ako predchádzať problémovým situáciám a kto Vám ..

9,00 €

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?


Okrem toho je pre pedagóga dôležité:vedieť ako dieťa vníma a prežíva svoju poruchu,poznať jeho diagn..

3,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 770 (52 stránok)