Vyhľadávanie

Produkty zodpovedajúce kritériám:

Porovnať výrobok (0)


ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Poukazuje tiež na význam rešpektovania senzitívnych období dieťaťa aj v súvislosti s predkladaným di..

6,00 €

AMBULANCIA V PRENAJATÝCH PRIESTOROCH

AMBULANCIA V PRENAJATÝCH PRIESTOROCH


Na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné disponovať príslušným kladným stanovis..

8,00 €

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI

AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRA V PRAXI


Zdravotníctvo patrí medzi najviac regulované odvetvia. Ročne je prijatých množstvo nových predpisov,..

86,00 €

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA


Predmetom zmien je stanovenie pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorí bu..

6,00 €

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ANGIOLÓGIA 1 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chroni..

9,00 € 31,00 €

ANGIOLÓGIA 2 PRE VŠEOBECNÝCH  LEKÁROV

ANGIOLÓGIA 2 PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Knižná publikácia Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov – Arteriológia sa nevenuje všetký..

9,00 € 31,00 €

ANTIDEPRESÍVA

ANTIDEPRESÍVA


K faktorom, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť interakcií patrí rozširovanie indikačného spektra a redukc..

8,00 €

ANTIINFEKČNÁ TERAPIA U GERIATRICKÝCH PACIENTOV A JEJ ŠPECIFIKÁ

ANTIINFEKČNÁ TERAPIA U GERIATRICKÝCH PACIENTOV A JEJ ŠPECIFIKÁ


U geriatrických pacientov je preto potrebné modifikovať dávky liečiv a pozorne sledovať vznik prípad..

6,00 €

ANTIINFEKČNÉ LÁTKY – NEŽIADUCE ÚČINKY A INTERAKCIE PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

ANTIINFEKČNÉ LÁTKY – NEŽIADUCE ÚČINKY A INTERAKCIE PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV


Brožúra Antiinfekčné látky - nežiaduce účinky a interakcie pre všeobecných lekárov obsahuje desať ka..

9,00 € 31,00 €

ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA

ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA


Väčšina klinicky významných interakcií je popísaná s warfarínom. Najčastejším výsledkom interakcie a..

8,00 €

APLIKÁCIA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH OD 1. AUGUSTA 2021

APLIKÁCIA ZÁKONA O DOTÁCIÁCH OD 1. AUGUSTA 2021


Článok v PDF formáte spracováva aktuálnu tému zavádzania tzv. zvýšenej sadzby daňového bonusu na det..

6,00 €

ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV V PRIVÁTNEJ AMBULANCII

ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV V PRIVÁTNEJ AMBULANCII


Ako dlho musíte archivovať zdravotnú dokumentáciu pacienta? Majú ročné účtovné uzávierky a bilancie ..

4,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY


ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

6,00 €

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY

ASISTENT PEDAGOGA A KLIMA TŘÍDY


Asistenti pedagóga sú personálnou posilou pre pedagogické zbory a je potrebné sa zaoberať funkčnosťo..

20,00 €

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ASISTENT PEDAGOGA V MATEŘSKÉ ŠKOLE


Brožúra prináša komplexný pohľad na činnosť asistenta pedagóga v materskej škole so všetkými jej špe..

20,00 €

Zobrazenie 46 až 60 z 1306 (88 stránok)