Články

KuliFerdo: Ako rozvíjať školskú zrelosť dieťaťa?

KuliFerdo: Ako rozvíjať školskú zrelosť dieťaťa?

Vstup do školy je pre dieťa dôležitým míľnikom, na ktorý ho pripravuje škola, ale zapojiť by sa mali aj rodičia. ,,Aj rodičia môžu svojim deťom pomôcť rozvíjať ich školskú zrelosť. Pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť sú praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity sú vhodné pre školské aj domáce prostredie," opisuje riaditeľka nakladateľstva RAABE Monika Oravská.

Kuliferdo Školská zrelosť

KuliFerdo Školská zrelosť je súbor 8 pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Kuliferdo Školská zrelosť 2

Na červené pracovné zošity nadväzuje modrý KuliFerdo Školská zrelosť 2. Ide o 3 pracovné zošity s aktivitami, ktoré sú vhodné pre školské i domáce prostredie a pomôžu zmapovať rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.

PRELISTUJE SI UKÁŽKY PRACOVNÝCH ZOŠITOV ONLINE

kliknite sem      Kuliferdo školská zrelosť 2