• KULIFERDO POČÍTANIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-840-3

KULIFERDO POČÍTANIE

NOVINKA WEBINÁR
Od čísla k výpočtom. Pracovný zošit je určený pre prvákov, ktorí sa práve zoznamujú s matematikou, potrebujú si učivo z matematiky pre 1. ročník osvojiť, precvičiť a zopakovať.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

Osvojovanie si matematiky hneď v základoch je veľmi dôležité. Matematika deťom umožňuje rozumieť základným princípom sveta, rozvíjať racionálne myslenie a lepšie porozumieť svetu okolo nás. Matematika tiež prispieva k rozvoju jemnej motoriky, pamäti, pozornosti a grafomotoriky žiakov. A práve pracovný zošit Kuliferdo POČÍTANIE pomôže každému prvákovi, aby si základy matematiky osvojil čo najlepšie.

S pracovným zošitom sa dá pracovať hneď ako sa deti začínajú učiť v škole číslice. Slúži ako výborná pomôcka na osvojene si nových poznatkov, ale najme na precvičovanie a zopakovanie daného učiva.

Žiaci si tu zopakujú písanie číslic od 0 do 20 a okrem toho tu nájdu množstvo úloh zameraných na počítanie predmetov v skupine, vzostupný a zostupný číselný rad, nerovnice, sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez 10, jednoduché slovné úlohy, geometrické útvary, priestorovú orientáciu, osovú súmernosť a mnoho ďalšieho.  

Pracovný zošit môže využívať každý žiak 1. ročníka, bez ohľadu na to akú pracovnú učebnicu z matematiky používa v škole.

Pracovný zošit je cielene zameraný na:

  • písanie číslic,
  • precvičovanie a osvojovanie úloh zameraných na dané množstvo,
  • opakovanie učiva z matematiky pre 1. ročník základných škôl.

Žiaci v ňom majú dostatok priestoru na nácvik, precvičovanie a osvojovanie si všetkého potrebného z matematiky pre prvákov.  


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Ivana Repová

Autorka: Mgr. Petra Hertl


OBSAH

Písanie číslic od 0 do 10

Počítanie

Písanie číslic od 11 do 20

Počítanie Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 1. ročníka ZŠ
Počet strán 44
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 1. ročníka ZŠ
Počet strán 44
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO PÍSANIE

KULIFERDO PÍSANIE

Písané písmo je dôležité pre rozvoj jemnej motoriky, pamäti, pozornosti a grafomotoriky dieťaťa a v ..

6,00 €

KULIFERDO PRVÁKOM

KULIFERDO PRVÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo prvákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva z písania, ..

6,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO Odp..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €