• KULIFERDO PRVÁKOM

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-754-3

KULIFERDO PRVÁKOM

WEBINÁR
Úlohy na opakovanie z písania, čítania a matematiky pre 1. ročník základnej školy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 

Pracovný zošit Kuliferdo prvákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva z písania, čítania, matematiky a geometrie pre žiakov v období na konci školského roka, cez letné prázdniny a na začiatku nového školského roka.

• Úlohy v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby obsiahli celé učivo písania, čítania a počítania prvého ročníka základných škôl. 

• Obsah učiva v pracovnom zošite je premiešaný, nie je rozdelený do oblastí. Žiaci si tak aj pri vypracovaní niekoľkých strán zopakujú rôzne učivo.

• Zadania úloh sú jednoducho sformulované, aby žiaci mohli úlohy vypracovať aj samostatne.

• Úlohy sú sprevádzané množstvom obrázkov, aby bola práca s nimi pre žiakov atraktívnejšia. 


BONUS: Prehľadná tabuľka, kde deti nájdu všetko podstatné z písania, čítania, matematiky a geometrie pre 1. ročník ZŠ. 


ODBORNÁ GARANCIA

Lektorka: Mgr. Ivana Repová

Autorka: Mgr. Petra Hertl


OBSAH

1. ČÍTANIE A PÍSANIE – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo z písania a čítania pre 1. ročník ZŠ:
všetky tvary písmen,
delenie slov na slabiky, určovanie počtu slabík,
sluchovú a zrakovú percepciu,
interpunkčné znamienka,
prepis textu,
začiatočné písmená v slovách,
tvorbu viet na základe obrázkov,
čítanie s porozumením,


2. MATEMATIKA – prostredníctvom úloh si žiaci zopakujú učivo z matematiky a geometrie pre 1. ročník ZŠ:
prirodzené čísla od 0 do 20,
počet predmetov v skupine,
vzostupný a zostupný číselný rad,
rozklad čísla na jednotky a desiatky,
číselnú os,
nerovnice,
sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez 10,
riešenie jednoduchých slovných úloh,
rovinné a priestorové geometrické útvary,
rysovanie,
pojmy pre porovnávanie dlhší, kratší, vyšší, nižší, širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší, 
priestorovú orientáciu,
kreslenie a rysovanie obrázkov v štvorcovej sieti,
osovú súmernosť,
triedenie podľa určitej vlastnosti,
...

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 1., resp. 2. ročníka na opakovanie učiva z čítania, písania a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu pracovný zošit
Určené pre žiakov 1., resp. 2. ročníka na opakovanie učiva z čítania, písania a matematiky
Počet strán 76
Formát A4

Súvisiace produkty

KULIFERDO POČÍTANIE

KULIFERDO POČÍTANIE

Osvojovanie si matematiky hneď v základoch je veľmi dôležité. Matematika deťom umožňuje rozumieť..

6,00 €

KULIFERDO PÍSANIE

KULIFERDO PÍSANIE

Písané písmo je dôležité pre rozvoj jemnej motoriky, pamäti, pozornosti a grafomotoriky dieťaťa a v ..

6,00 €

KULIFERDO TRETIAKOM

KULIFERDO TRETIAKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo tretiakom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo s..

6,00 €

KULIFERDO ŠTVRTÁKOM

KULIFERDO ŠTVRTÁKOM

PRIPRAVUJEME Pracovný zošit Kuliferdo štvrtákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo..

6,00 €

KULIFERDO DRUHÁKOM

KULIFERDO DRUHÁKOM

  Pracovný zošit Kuliferdo druhákom tvorí užitočnú pomôcku na zopakovanie učiva zo slov..

6,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO Odp..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €