Články

Majte nemecké slovesá v malíčku

Majte nemecké slovesá v malíčku
V odbornom nakladateľstve RAABE vychádza Veľká kniha nemeckých slovies. Prináša 555 najdôležitejších nemeckých slovies (pravidelných aj nepravidelných) v abecednom poradí

„Každému slovesu je venovaná jedna celá strana so všetkými gramatickými časmi a tvarmi. Slovesá, ktoré sa podľa významu alebo funkcie časujú rozdielne (napr. modálne slovesá), sú zobrazené na dvoch stranách. Pri každom slovese nájdu čitatelia viaceré doplňujúce informácie, ktoré im priblížia zvláštnosti jednotlivých slovies a ich časovania, napr. tvar kmeňa príslušného slovesa. Ako doplnok je k dispozícii stručná gramatika, ktorá jazykovým samoukom pomôže získať potrebné základné znalosti k téme “slovesá”, ako aj prehľad o tvorbe a použití časových foriem,“ priblížila koncepciu obsahu novej knihy Veľká kniha nemeckých slovies Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.


 V odbornom nakladateľstve RAABE vyšla už aj Veľká kniha anglických slovies, ktorá zase samoukom angličtiny prináša 555 najpoužívanejších slovies v abecednom poradí.


Všetky jazykové učebnice a slovníky, ktoré vyšli pod značkou PONS na Slovensku, nájdete tu: https://www.raabe.sk/jazykova-literatura/