• METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-365-1

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU


Najnovšia didaktika dejepisu od uznávaného autora s dlhoročnou praxou vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu – ako výsledok mnohých autorových seminárov s učiteľmi dejepisu na Slovensku i v Českej republike, aj so študentami na katedre, ktorí spoločne po niekoľkých rokoch sformulovali všetky dôležité predpoklady k výučbe dejepisu.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  17,00 €

ks

Popis


Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyučovať didaktiku a metodiku dejepisu.

Autor sa totiž domnieva, že stále chýba model jej výučby, model, ktorý by výraznejšie konkretizoval a zjednodušoval teoretický i praktický koncept výučby didaktiky a metodiky dejepisu. Mal by to byť model, ktorý súčasne zdôrazňuje väčšiu spätosť medzi didaktikou a metodikou dejepisu. Dielo teoreticky a prakticky ilustruje cieľové zámery, ako v škole spolupracovať s mladšími žiačkami a žiakmi a postupne z nich utvárať kriticky mysliace celistvé osobnosti, prostredníctvom neobvyklej metafory, ktorá približuje podstatné úlohy vo vizuálne stvárnenom pohybe „hore a dolu“ od koreňov a naspäť ku koreňom metaforického stromu. Stelesňovanie týchto úloh sa tak stáva dôležitým predpokladom výučby (nielen) dejepisu na základných a stredných školách. 

Uvedený model didaktiky dejepisu umožní učiteľom:

 • netradične hľadať to, čo môže byť nepísanou „gramatikou“ dejepisu,
 • uvažovať jej prostredníctvom o žitom prítomnom vzťahu k minulosti,
 • vstúpiť do rôznych sociálnych rolí, keď neustále vykonávame cieľovo orientačnú činnosť,
 • aranžovať metódy výučby ako cesty učebným labyrintom,
 • inscenovať učebné figúry ako výraz osobitosti, jedinečnosti i pestrosti našej výučby,
 • uvedomovať si svoj ustavičný „pohyb hore a dolu“ vo výučbe dejepisu,
 • aplikovať tento „pohyb“ na ostatné učebné predmety.   


ODBORNÁ GARANCIA:

Autor: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 

Má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, kde sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a v jej rámci teoretickými i praktickými problémami tvorby učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 – 2012. Aj preto už dlhšie spolupracuje s Ústavom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc v Braunschweigu v Spolkovej republike Nemecko, kde aj publikoval niektoré svoje štúdie, okrem nich tiež v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu (ISHD). Dlhodobo tiež vedie doma i v zahraničí workshopy o modernej výučbe dejepisu, pretože „minulosť je vždy nová".

Recenzenti:

 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
 • prof. PhDr. Roman Holec, Dr.Sc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského

Dizajn obálky: Miroslav Cipár


OBSAH:

K predpokladom postupu

I „Korene stromu“ ako metafora učiteľovej úlohy diagnostikovať a prehlbovať žitý prítomný vzťah svojich žiačok a žiakov k minulosti

II „Kmeň stromu“ ako metafora učiteľovej úlohy plánovať svoju výučbu

III „Vetvy stromu“ ako metafora učiteľovej úlohy aranžovať učebné cesty – metódy výučby

IV „Vetvičky, listy, kvety a plody stromu“ ako metafora učiteľovej úlohy inscenovať učebné figúry

V „Pohyb z vrcholu stromu k jeho koreňom“ ako metafora reflexie učiteľovej výučby i učenia sa jeho žiačok a žiakov

Literatúra  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia
Počet strán 270
Formát B5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia
Počet strán 270
Formát B5

Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÝCH ZOŠITOV KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:1. Materiál pre učiteľa Pátr..

40,00 € 50,00 €

PÁTRAME PO REČI INÉHO

PÁTRAME PO REČI INÉHO

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

22,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14239:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

DAJ SI ČAS II. – Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14237:5-A2201Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

DAJ SI ČAS IV. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV (EURÓPA, SEVERNÁ AMERIKA, JUŽNÁ AMERIKA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14241:5-A2201Populárno-náučný zábavník s historickou t..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

DAJ SI ČAS III. – Z HISTÓRIE KONTINENTOV I. (AFRIKA, ÁZIA, ANTARKTÍDA)***

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14238:5-A2201Vychádza ako tretí diel v rámci série DAJ..

10,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Ochra..

20,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejep..

20,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO  ..

7,00 €