Články

Metodika (nielen) pre fyzikárov ZADARMO

Metodika (nielen) pre fyzikárov ZADARMO
Aj v rámci RAABE e-shopu môžu teraz učitelia základných škôl a osemročných gymnázií získať jedinečnú pomôcku celkom ZADARMO.

Pri príležitosti nového školského roka vznikla vďaka medzinárodnému projektu STARS Erasmus+ Metodická príručka OBJAVUJEME VESMÍR – Astronómia v základných školách.

Projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) v rámci programu Erasmus+ realizovalo vydavateľstvo EXPOL PEAGOGIKA s.r.o. spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch krajín (zo Slovenska, Čiech a Bulharska) od roku 2017.

Projekt bol určený všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale aj rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu bolo vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Jedným z výstupov projektu je aj spomínaná metodická príručka Objavujeme vesmír, ktorú teraz môžu učitelia získať zadarmo. Stačí, ak si objednajú viac ako 10 kusov pracovných zošitov FYZIKA, alebo viac ako 10 učebníc FYZIKY.

Produkty, pri ktorých je možné získať METODIKU ZADARMO nájdete TU.


Metodická príručka Objavujeme vesmír (Astronómia na základných školách)

Metodická príručka pre učiteľa na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.

Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka. 

Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky.

Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


O metodike

Metodickú príručku tvorí 10 hlavných kapitol, ktoré  ďalej obsahujú 25 tém.

10   hlavných kapitol :

1.       Súhvezdia

2.       Pohyb nebeských telies

3.       Newtonove zákony gravitácie

4.       Objavovanie vesmíru

5.       Slnečná sústava

6.       Galaktické prostredie

7.       Slnko a hviezdy

8.       Naša galaxia a iné galaxie

9.       Vesmír

10.     Hvezdárne


Každá téma na nasledovnú štruktúru:

ÚVOD A KLÚČOVÉ SLOVÁ

TEORETICKÁ ČASŤ PRE UČITEĽA – krátky odborný odsek o problematike, obsahuje teoretické poznatky, novinky v danej oblasti, prípadné relevantné výsledky výskumu.

PRAKTICKÉ CVIČENIA A TESTY/AKTIVITY PRE ŽIAKOV – praktické pracovné listy, aktivity a testy pre žiakov, aj so správnymi výsledkami. 

METODICKĚ POKYNY PRE UČITEĽA – komplexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť. 


Obsah:

1. Súhvezdia (vysvetlenie, zoznam súhvezdí, mýty, legendy)

2. Pohyb nebeských telies (viditeľný, skutočný)

     Keplerove zákony

     Kužeľosečky – orbity nebeských telies

3. Newtonov gravitačný zákon

     Newtonov gravitačný zákon, tretia kozmická rýchlosť, hmotnosť, tiaž

     Stav beztiaže

4.Objavovanie vesmíru

     Základná orientácia na oblohe (najviditeľnejšie súhvezdia), polárna hviezda, objekty hlbokého vesmíru, Messierov katalóg a nový všeobecný katalóg

     Meranie času (čas, hodiny)

5. Slnečná sústava

     Planéty slnečnej sústavy

     Trpasličie planéty

     Malé telesá slnečnej sústavy

     Zatmenie Mesiaca

     Zatmenie Slnka

     Vzdialenosti a veľkosti

6. Galaktické prostredie

     Život vo vesmíre

     Exoplanéty

7. Slnko a hviezdy

     Zdroje energie: jadrové reakcie

     Vývoj hviezd: základné vysvetlenie

     Vývoj hviezd: záverečné fázy

     Slnko ako hviezda: evolúcia Slnka

8. Naša Galaxia a iné galaxie

     Meranie vzdialeností vo vesmíre (svetelný rok, parsek, paralaxa)

     Vzdialenosti vo vesmíre

9. Vesmír

     Vesmír – história, teória Veľkého tresku, radiácia

10. Hvezdárne

     Astronomické observatóriá

     Astronomické ďalekohľady

     Elektromagnetické spektrum


Produkty, pri ktorých je možné získať METODIKU ZADARMO nájdete TU.