• NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY / NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-371-2

NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY / NOVÁ VIZUÁLNA METÓDA


Vizuálna nemecká gramatika „Naočte sa gramatiku po nemecky“ je určená na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  28,00 € 14,00 €

ks

Popis

piktogram

Aké sú rozdiely medzi písaním a výslovnosťou hlások a písmen? Aké členy existujú v nemčine? Ako utvorím prídavné mená? Ako sa počíta po nemecky? Aké druhy zámen existujú? Ako sa v nemčine tvoria slová? Aké druhy predložiek a prísloviek existujú? Ktoré nepravidelné slovesá musím poznať? Čo môžeme robiť so spojkami? Načo si treba dávať pozor pri tvorbe viet? ...a ešte veľa veľa ďalších gramatických pravidiel, ale aj výnimiek.


Vizuálna gramatika "Naočte sa gramatiku po nemecky" vám prostredníctvom úplne novej vizuálnej metódy ponúka spoľahlivé zvládnutie nemeckej gramatiky.


PREČO VIZUÁLNE UČENIE?

 • Pretože ľudský mozog dokáže vnímať obrázky a vizuálne zobrazenia oveľa rýchlejšie ako text. V skutočnosti na to potrebuje len zlomok sekundy.

 • Pretože pri učení cudzieho jazyka sa netreba zľaknúť množstva slovíčok a nezrozumiteľných gramatických pravidiel.

 • Pretože prostredníctvom vhodne zvolených obrázkov sa lepšie vryje do pamäte slovná zásoba, komunikácia aj gramatika.


PREČO VIZUÁLNA GRAMATIKA?

 • Väčšina ľudí, ktorí sa učia cudzí jazyk, sa chce, alebo musí, zaoberať aj gramatikou. Nie všetkým je to príjemné a mnohí sa desia množstva textu a nezrozumiteľných pravidiel.

 • Obrázky – ale nielen obrázky, ale aj grafiky, tvary a farby pomáhajú nášmu mozgu vytvárať jazykovú štruktúru a pochopiť text.

 • Táto kniha využíva spomínaný princíp, a tak môžu byť “suché” pravidlá zobrazené prehľadne a jednoducho.

 • Táto gramatika pritom nie je čistou obrázkovou knihou, skôr vizuálne podporuje text, narúša textovú masu a pomáha vám jednoduchšie pochopiť a spracovať jazykový obsah.

 • Spojením gramatického obsahu a vizuálnych zobrazení vzniká základ pre uvoľnené a pozitívne učenie.


JAZYK A ÚROVEŇ

Vizuálna gramatika je určená pre začiatočníkov a stredne pokročilých (A1 – B2).

AUTORI

Autori pôvodného diela: Irina Gubanova, Tommaddi Muller 
Preklad: Mgr. Martina Katuščáková

OBSAH

1 Hlásky a písmená
Nemecká abeceda
Prehľad samohlások
Prehľad spoluhlások

2 Členy
Určitý člen
Neurčitý člen
Záporný člen
Prípady, kedy sa člen nepoužíva

3 Podstatné mená
Rod
Číslo
Pád
Národnosti
Zvláštnosti pádových tvarov

4 Prídavné mená
Tvorba prídavných mien
Skloňovanie prídavných mien
Zvláštnosti v skloňovaní
Prídavné mená a príčastia ako podstatné mená
Stupňovanie prídavných mien
Zvláštnosti pri stupňovaní
Porovnávanie
Zosilnenie prídavných mien

5 Číslovky
Základné číslovky
Výpočty
Ostatné číslovky
Radové číslovky

6 Zámená
Skloňovanie osobných zámen
Oslovenie: Vy a ty
Zámeno „es“
Zvratné zámená
Vzťažné zámená
Ďalšie vzťažné zámená
Privlastňovacie zámená
Ukazovacie zámená
Opytovacie zámená
Neurčité zámená

7 Tvorba slov
Odvodené slová
Zložené slová (kompozitá)

8 Predložky
Vlastnosti predložiek
Predložky s akuzatívom
Predložky s datívom
Predložky s genitívom
Predložky s datívom a akuzatívom
Predložky miesta

9 Príslovky
Vlastnosti prísloviek
Príslovky času
Príslovky miesta
Príslovky príčiny a následku
Príslovky spôsobu

10 Slovesá
Plnovýznamové slovesá
Pomocné slovesá
Modálne slovesá
Príčastia
Tvorba slovesných tvarov
Časovanie slovies
Gramatické (slovesné) časy
Slovesný spôsob
Rozkazovací spôsob
Trpný rod

11 Najdôležitejšie nepravidelné slovesá

12 Spojky
Priraďovacie spojky
Podraďovacie spojky

13 Modálne častice

14 Vetné členy
Podmet vo vete
Sloveso vo vete
Predmety vo vete

15 Druhy viet
Hlavné vety
Vedľajšie vety

16 Nemčina v Rakúsku a vo Švajčiarsku Obchodné podmienky
Doplnkové polia
Typ Učebnice a slovníky
Ďalšie informácie
Počet strán 320
Formát 16 x 23 cm
Typ väzby mäkká
Rok vydania 2019

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Počet strán 320
Formát 16 x 23 cm
Typ väzby mäkká
Rok vydania 2019

Súvisiace produkty

VEĽKÁ KNIHA NEMECKÝCH SLOVIES

VEĽKÁ KNIHA NEMECKÝCH SLOVIES

555 najpoužívanejších nemeckých slovies v abecednom poradí V prehľadných tabuľkách vo všetkých časo..

14,50 € 29,00 €

PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD

PLYNULO ZA 4 TÝŽDNE PO NEMECKY / JAZYKOVÝ KURZ + 2 CD

Jazykový kurz "Plynulo za 4 týždne po nemecky" vám prostredníctvom progresívnej metódy ponúka spoľah..

16,50 € 33,00 €

GRAMATICKY SPRÁVNE PO NEMECKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH

GRAMATICKY SPRÁVNE PO NEMECKY – PREHĽADNÁ GRAMATIKA PRE VŠETKÝCH

Komplexný a prehľadný sprievodca nemeckou gramatikou. Učebnica Gramaticky správne po nemeck..

10,50 € 21,00 €

LETOM SVETOM PO NEMECKY – MINI JAZYKOVÝ KURZ

LETOM SVETOM PO NEMECKY – MINI JAZYKOVÝ KURZ

Mini jazykový kurz – rýchle uvedie do jazyka a sprostredkuje živý obraz Nemecka, jeho obyvateľov a k..

5,00 € 10,00 €