Články

Nasmerujte deti správnym smerom

Nasmerujte deti správnym smerom

Ani sme sa nenazdali a čochvíľa tu máme polovicu školského roka za sebou. Prichádza čas polročnej klasifikácie žiakov, boj za vylepšovanie známok, posledné písomky, skúšanie, predkladanie projektov... Polrok je však súčasne aj dostatočne dlhým časom na to, aby si rodičia a učitelia na správaní a výsledkoch žiaka všimli, že niečo nie je v poriadku... Viete, ako ho môžete správne nasmerovať?


Možno ste si už stihli na niektorých školákoch všimnúť, že ich výkony v škole sú nevyrovnané. Pripadajú vám akýsi zasnení a máte pocit, že sa až príliš ľahko nechajú rozptýliť okolím? Na vine môže byť napríklad aj pozornosť. Vedeli ste, že ju možno trénovať?

Zrejme ste sa už stretli so skratkami ADD – porucha pozornosti a ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Deti s ADHD majú problémy so sústredením, s impulzivitou a sú hyperaktívne. V porovnaní s nimi, a niekedy aj v porovnaní s klasickými žiakmi, sa žiaci s ADD javia ako pomalí, dokonca niekedy sú až výrazne pomalší, ich práca si vyžaduje oveľa dlhší čas. Hyperaktivita nie je prítomná, ale sú u nich pozorované problémy s pozornosťou, sústredením a impulzivitou. Väčšinou nevyrušujú, nijako na seba nepútajú pozornosť, ticho sedia. Pre žiaka je ADD závažný problém, pretože zhoršuje jeho prospech a zvyčajne je to aj príčina nízkeho sebavedomia. Žiak s ADD sa môže niekomu javiť ako lajdák alebo leňoch.

Hneď v úvode si povedzme základné východisko, ktoré by učitelia mali mať na zreteli najmä v komunikácii s rodičmi. Mali by im vysvetliť, že: „ADD a ADHD nie sú dôsledkami nesprávnej výchovy, nemáte sa preto ani trochu za čo hanbiť! Je to problém, ktorý ovplyvňuje vaše dieťa a môže mať biologickú príčinu. Dôležité je tiež uvedomiť si, že nesprávne vedenie pri liečbe alebo ignorovanie tohto problému môže mať v ďalšom živote dieťaťa vážne následky. A pritom niekedy stačí tak málo – vedieť, v ktorých smeroch a ako dieťa podporovať."

kuliferdo ZSPomôcť vám môžu aj pracovné zošity pre deti s poruchami pozornosti, ktoré jednoduchou a hravou formou trénujú jeho sústredenosť. Pod názvom Kuliferdo – špecifické poruchy učenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ ich vydáva odborné nakladateľstvo RAABE. Všetky aktivity zo súboru 7 pracovných zošitov je možné jednoducho zaradiť do vyučovacieho procesu, alebo rovnako tak dobre ich rodičia použijú aj pri domácom precvičovaní.

A pomoc nasmerovať deti správnym smerom, kým sa ešte dá, ponúka aj KomposyT – portál komplexného výchovného poradenstva prevencie. „Keď chcete predísť veľkým problémom v budúcnosti, vyriešte s odborníkmi zavčasu tie malé," zaznieva odporúčanie odborníkov na tomto portáli. Informácie sú tu štruktúrované podľa cieľových skupín – učitelia, rodičia a dokonca aj samotní žiaci si tu môžu v prehľadnej forme vyhľadať potrebné informácie vzhľadom na problém, ktorý aktuálne riešia. Žiak so ŠVVP, výchovné poradenstvo, špeciálno-pedagogická diagnostika, kariérové poradenstvo... – všetko nájdete na portáli na jednom mieste. Rodičom zase stránka prináša napríklad aj návod, ako lepšie spoznať svoje dieťa, prináša informácie o kariérových odporúčaniach, pomáha rodičom riešiť rôzne životné prekážky, ale aj bežné situácie v trojuholníku rodina – dieťa – škola.

Presvedčte sa o výhodách využívania moderného informačného portálu KomposyT na stránke: www.komposyt.sk