Články

Nová éra učebníc

Nová éra učebníc
Nútené, s malými prestávkami takmer dvojročné online vzdelávanie potrápilo všetkých – deti, učiteľov a aj mnohých rodičov. Na druhej strane, online prostredie a fungovanie v ňom nás mnohému naučilo a posunulo nás vpred. Vieme efektívne využívať technológie.

Žijeme v dobre technologického rozmachu, v digitalizovanej dobe, kedy sa služby a tovary postupne prispôsobujú a preklápajú do online prostredia. Využime online vo svoj prospech. Uvažovali ste nad tým, ako nám môže digitalizácia pomôcť pri vzdelávaní? 


Papierová kniha, či...?

Iste si z detstva pamätáte na učebnice, ktoré sme dedili od starších spolužiakov z vyšších ročníkov. Zvýraznené riadky, poznámky na okraji strany či ohnuté rohy strán, niekde vygumované a horšie čitateľné slová, inde kresby. Aj takto vyzerali učebnice rôznych predmetov. Dnešné deti takisto prinášajú zo školy učebnice v rôznom stave. Stále však platí, že kým sú obsahovo aktuálne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, deti sa z nich učiť budú. Aká budúcnosť ich čaká? Žiaci ich potrebujú, sú večnou klasikou, ktorých šuštiace strany prinesú múdrosť ešte mnohým generáciám.


Dá sa aj moderne

Dnešný moderný svet prináša nové možnosti vo vzdelávaní a inovácie a aktuálne trendy sa dotýkajú trhu s učebnicami. Printové knihy či pracovné zošity dostávajú vďaka technológiám nový šat, tzv. digitálnu podobu. Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu s učebnicovým vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA pod značkou RAABE DIGITAL postupne digitalizuje svoje portfólio učebníc a pracovných zošitov. Neznamená to však, že digitalizácia je len preklopením printového obsahu do digitálnej podoby. Zámerom je ponuku zatraktívniť a pridať zaujímavejšie rozšírené obsahy obohatené o interaktívne prvky. V digitalizovaných učebniciach a pracovných zošitoch pre základné školy nájdu žiaci množstvo interaktívnych testov, cvičení a úloh na precvičovanie a fixáciu učiva. Digitalizované učebnice v porovnaní s klasickými tlačenými knihami zatraktívňujú deťom učenie a zefektívňujú ho, prispôsobuje obsah učiva individuálnym potrebám žiakov. V neposlednom rade je úlohou digitálnych učebníc uľahčiť dištančné vzdelávanie všetkým zainteresovaným – teda deťom, učiteľom aj rodičom.


Digital a jeho výhody

Veľkým prínosom digitalizovaných učebníc je ich atraktivita – hranie hier, riešenie kvízov či hľadanie odpovedí, ktoré zábavnou formou preverujú, či si žiaci učivo osvojili a testujú ich vedomosti.  Interaktívne prvky a riešenia problémov deťom napomáhajú napredovať rýchlejšie. Digitálny obsah dopĺňa učivo klasických učebníc tým, že u detí vzbudzuje záujem a zvedavosť a tak  a spestruje vyučovanie. Digitálna forma učebníc prináša do procesu učenia interaktivitu. Učenie sa vlastnou skúsenosťou je najefektívnejšie. Netreba opomenúť možnosť zaznamenať si poznámky – všetko, čo užívateľ považuje za dôležité, si môže v digitálnom obsahu zaznačiť, dieťa tak pracuje s vlastnými poznámkami a pripomienkami. Vizuálne prvky v digitálnom obsahu zvyšujú efektivitu učenia sa.  Digitalizované učebnice a pracovné zošity sú interaktívnou formou vzdelávania a budúcnosťou pre efektívne učenie.

Všetky digitálne publikácie RAABE z predmetov ako matematika, biológia, fyzika, slovenský jazyk a literatúra či pracovné zošity zamerané na Testovanie a prijímacie pohovory nájdete TU

Dodajme, že ponuka RAABE DIGITAL sa neustále rozširuje, postupne digitalizujeme aj ďalšie overené tituly pre školy, čoskoro napríklad v ponuke pribudnú aj tituly pre stredné odborné školy, a aj nové predmety pre základné školy.