Články

Nové súťaže na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a tvorivosti detí

Nové súťaže na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a tvorivosti detí

Čitateľský oriešok a Ako išla žirafa na vandrovku - to sú dve nové súťaže, ktoré v školskom roku 2014 /2015 organizuje odborné nakladateľstvo RAABE. Sú určené pre deti z materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl.


Do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok sa môžu zapojiť žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ, ktorí radi čítajú a kreslia. ,,Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu," opisuje riaditeľka RAABE Monika Oravská. Ako to bude prebiehať? Žiaci si najskôr prečítajú dva príbehy tak, aby im porozumeli. Za nimi nájdu jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa budú musieť prelúskať. Potom príde na rad výtvarná časť – zapoja svoju fantáziu a prepoja dva prečítané príbehy do jedného, ktorý nakreslia.

Ako išla žirafa na vandrovku je súťaž, ktorou oslovujeme 3 – 6 ročné deti v materskej škole. Zadanie u detí rozvíja motoriku a vizuomotoriku, estetické cítenie a logické myslenie. Priebeh súťaže je jednoduchý. ,,Do súťaže sa môže zapojiť každá materská škola, ktorá si objedná balík pracovných zošitov Zvedavček 2014/2015. Čím viac originálnych žiráf zo Zvedavčeka do súťaže zapojí, tým väčšiu šancu má na výhru – oceníme totiž najaktívnejšiu materskú školu aj jednotlivcov," vysvetlila Monika Oravská z RAABE. Deti si žirafu zo Zvedavčeka vystrihnú, poskladajú a nalepia na výkres A3. Potom žirafe nakreslia okolie, kam sa zatúlala. Súťažné výkresy RAABE zverejní na Facebooku a hlasovať za ne budú môcť školy, rodičia aj široká verejnosť.

Ako išla žirafa na vandrovku Čitateľský oriešok

Do súťaže Čitateľský oriešok môžu školy prihlásiť svojich žiakov do 30. 10. 2014. Posledný termín na zaslanie výkresov v súťaži Ako išla žirafa na vandrovku je 31. 11. 2014. Viac informácií a podrobnosti o priebehu oboch súťaží nájdu školy na www.skolskyportal.sk.

Už teraz sa tešíme sa na zaslané výkresy! Prajeme všetkým deťom aj učiteľom veľa tvorivosti a v novom školskom roku veľa úspechov.

Partneri súťaže Čitateľský oriešok:

portál Rodinka.sk SOMI Systems

Partner súťaže Ako išla žirafa na vandrovku:

portál Rodinka.sk