Vzdelávanie pedagógov

Obchodné a platobné podmienky pre vzdelávanie pedagógov


Vzdelávanie pedagógov sa uskutočňuje na základe osobitne vypracovenej cenovej ponuky na žiadosť objednávateľa, za vzájomne dohodnutých podmienok a v súlade s osobitnou zmluvou uzavretou medzi objednávateľom a predávajúcim.

Objednávateľ oznamuje dopyt na vzdelávanie pedagógov písomnou formou: e-mailom na abo@raabe.sk, poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 - 14, Bratislava 811 08, telefonicky na číslo 02/32 66 18 50.

Viac informácií o vzdelávaní pedagógov poskytovaných predávajúcim nájdete na:
vzdelavacie-aktivity/vzdelavanie-pedagogov