• OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-338-5

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR
Pracovný zošit je určený pre žiakov 1.– 4. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP. Nadväzuje na odbornú publikáciu pre učiteľov – Ochrana života a zdravia. Spoločne tak obe pomôcky pomáhajú naplniť požiadavku zakomponovať do vyučovacích predmetov prierezovú tému Ochrana života a zdravia.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  5,00 € 4,50 €

ks

Popis

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13407:11-A2201

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 1. stupňa základnej školy:

 • Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • Vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;
 • Osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
 • Rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Pracovný zošit pre žiakov 1. - 4. ročníka ponúka:

 • Úlohy pre každý ročník 1. stupňa samostatne, ktoré sa tematicky delia na:
   Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
   Zdravotná príprava
   Pohyb a pobyt v prírode

 • Ďalej:
   obsahujú kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
   prinášajú množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života,
   sú podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení. 


Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu pracovné zošity k prierezovej téme Ochrana života a zdravia nie sú. Nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov je to výborná pomôcka, nakoľko dopĺňa odbornú publikáciu Ochrana života a zdravia o pracovný zošit pre žiakov 1.-4. ročníka. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.  

ODBORNÁ GARANCIA:

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autor: Mgr. Katarína Dutková

Odborná spolupráca: PaedDr. Mária Kubovičová, Mgr. Janka Harčárová


OBSAH:

1. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

2. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

3. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
Zdravotná príprava 
Pohyb a pobyt v prírode  

4. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 60
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 60
Formát A4

Súvisiace produkty

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

FILIP A ZATVORENÁ ŠKOLA

  Skutočne jedinečný titul na slovenskom knižnom trhu! Knižka, ktorá žiakom na prvom stupni ZŠ..

9,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vz..

5,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vz..

15,00 €