• VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-169-2

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

PRIPRAVUJEME WEBINÁR
Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  9,00 €

ks

Popis

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 

Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov.

 • Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.
 • Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.
 • Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.
 • Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.
 • Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.
 • Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.
 • Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.


V edícii Vzťahová a sexuálna výchova ešte pripravujeme:

  Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

  Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov

  

ODBORNÁ GARANCIA:

Recenzenti:

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
MUDr. Mário Moro
MUDr. Mária Kubalová 

Autori:

MSc. Zuzana Bendíková – je výkonná riaditeľka Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V roku 2020 sa ako spoluautorka podieľala na knihe Bez súhlasu.txt. Je absolventkou programu Teach For Slovakia a sexuálnej pedagogiky na Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften- rakúska spoločnosť sexuálnych vied.

MgA. Radka Mikšík –
 je absolventkou brnenskej JAMU, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti a zároveň absolvovala aj program Teach for Slovakia. Venuje sa problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontexte vzdelávania. Je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a spoločne so Zuzanou Bendíkovou pripravuje workshopy pre žiačky, žiakov, ale aj pedagogické zbory.

MSc. Simona Mačorová
 


OBSAH:

1. Vzťahy – Zdravé a nezdravé vzťahy, Druhy vzťahov a prejavy náklonnosti, Dlhodobé vzťahy, ich povinnosti a potešenia
2. Kultúra a sexualita – Manželstvá v priebehu času, Randenie, Atraktivita, Rozvody
3. Pohlavie a rod – Rodová rovnosť a tvoja budúcnosť, Stereotypy o mužoch a ženách a ich vplyv na vzťahy, Vzdelávanie k rovnosti a tolerancii
4. Násilie a bezpečie, Vzdelávanie k súhlasu, umenie povedať NIE, Súkromie a telesná integrita, Hľadanie pomoci a podpory
5. Zručnosti pre zdravie a pohodu – Ako riešiť konflikty, Ako sa správne rozhodovať, Ako komunikovať potreby
6. Telo a vývin – Puberta a vývin, Telesná integrita a vzory
7. Sexuálne správanie – Sexuálne pocity a ako ich mať pod kontrolou, Moje telo – moje zdravie, Prvý sex
8. Sexuálne a reprodukčné zdravie – Hygiena, Samovyšetrenie, Reprodukcia a plánované rodičovstvo, Sexuálne zdravie
9. Diverzita a sexualita – Identita, Sexualita, Zámená, Sebavyjadrenie, Coming out (S pravdou von), Ďalšie rozmanitosti
10. Sexualita a médiá –  Obrazy, videá, filtre. Mediálna gramotnosť. Online komunikácia, jej riziká a dôsledky Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica
Počet strán 145
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica
Počet strán 145
Formát A4

Súvisiace produkty

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13407:11-A2201 Povinnou súčasťou obsahu vzdel..

6,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vz..

6,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vz..

17,00 €