• PÁTRAME PO REČI INÉHO

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-488-7

PÁTRAME PO REČI INÉHO

WEBINÁR
Princíp multiperspektivity teoreticky a prakticky pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Návody, ako rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu. Lebo "pravdu" možno mať rôznymi spôsobmi...

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis


„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových debatách. Najúčinnejšie je brať mladých ľudí vážne, pýtať sa na ich názory. Nestačí nám učiteľom stáť na pódiu, kázať a očakávať, že si budú písať poznámky. Musíte ich pozvať do debaty, provokovať, inšpirovať, vyzývať do diskusie, hľadať odpovede na naše spoločné otázky.“


Tieto slová vyslovil americký politický filozof Michael Sandel, profesor, ktorý na Harvard University viedol kurz „Justice“ (Spravodlivosť) po dve desaťročia. Zúčastnilo sa ho viac ako 15 000 študentov, čo z neho urobilo jeden z najnavštevovanejších harvardských kurzov. Jesenný kurz v roku 2007 bol s 1 115 zapísanými študentami dokonca vôbec najobsadenejším v histórii celého Harvardu. Aktuálne aj vydavateľstvo RAABE pozýva do debaty žiakov vyšších ročníkov ZŠ a študentov stredných škôl

Titul Pátrame po reči Iného spracováva problematiku školských písomných prameňov pre učiteľov, ako prostriedok na rozvoj kritického myslenia a interpretačných spôsobilostí žiakov vo vyšších ročníkoch základnej školy, nižšieho stupňa osemročných gymnázií, na štvorročných gymnáziách, ako aj na stredných odborných školách. 

Prináša teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami, ktoré autor skompletizoval do podoby pracovných listov na kopírovanie. Tie RAABE vydáva pod názvom MULTIPERSPEKTIVITA v 26 učebných figúrach.

„Žiačky a žiaci by si mali najmä v gymnaziálnom štúdiu pravidelne osvojovať istú mieru pochybností a zodpovedného skepticizmu ako jeden z predpokladov skúmania minulosti a tieto pochybnosti i skepticizmus majú byť niekedy prítomné aj vo výučbe dejepisu, lebo vyplývajú z využitia a kritického zhodnotenia najrôznejších mnohostranných zdrojov informácií, čo je súčasťou historickej metódy. Parafrázujúc francúzskeho historika Rogera Chartiera, sú to postupy, ktoré majú oscilovať medzi istotou a nepokojom. Konkrétnym vyjadrením takéhoto kognitívneho nepokoja je napríklad dlhodobejšie hľadanie odpovedí na zložitejšiu otázku, prečo ľudia rôznym spôsobom interpretujú históriu.“

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Benefity brožúry:

• rozvíja kritické myslenie a kritický prístup žiakov;
• rozvíja skúmateľské a interpretačne spôsobilosti;
• nabáda na osvojovanie si istej miery pochybností a zodpovedného skepticizmu;
• rozvíja multiperspektivitu, pluralitu, mnohosť – existuje viacero pohľadov na daný jav
• historický prameň je tu vnímaný ako nositeľ jedinečnej autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu


„Historické pramene sú nositeľmi jedinečnej autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu, preto sa v istej perspektíve musia stať integrálnou súčasťou našej výučby dejepisu,“ tvrdí Viliam Kratochvíl.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – Autor má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na ZŠ a gymnáziu. V rámci akademického prostredia sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a tvorbou učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu.

Recenzenti:  

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD. 


OBSAH

Úvod
I. Čo je to multiperspektivita?
Pozor na chlpatú zmrzlinu!
Zohľadňovať zásadu vekuprimeranosti
O tých, ktorí nemohli nič v minulosti napísať

II. Multiperspektivita v kontexte metodických princípov
Minulosť nie je nikdy minulá
Neriadiť učenie len na zapamätanie významov
Rozvíjať skúmateľské a interpretačné spôsobilosti
Problémová výučba
Výučba s portfóliom – výučba s produktmi
Poznanie je konanie, konanie je poznanie
Projektová výučba
Fázy projektovej výučby

III. K predpokladom práce so školskými historickými písomnými prameňmi
„Znepokojivé“ zvláštnosti histórie
Historický prameň
Druhy historických prameňov
Pramene ako monument a dokument
Normatívne a deskriptívne pramene
Historické pramene vlastného a cudzieho svedectva
Verejné a interné historické pramene
Historické pramene z „prvej a druhej ruky“
Kritika autentickosti a dôveryhodnosti historického prameňa
Interpretácia historického prameňa
„Čím viac otázok, tým menej podrobností“
Možné námety do diskusie
Záver
Poznámky
Literatúra

Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 94
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 94
Formát A5

Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽEVK POČTU PRACOVNÝCH ZOŠITOV KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ ..

17,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÝCH ZOŠITOV KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:1. Materiál pre učiteľa Pátr..

40,00 € 50,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Dejep..

20,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku ..

7,00 €