Články

Poznáme FINALISTOV súťaže Čitateľský oriešok 9

Poznáme FINALISTOV súťaže Čitateľský oriešok 9

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už deviateho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 9. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude uchádzať o lajky na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 9. Najväčšiu súťaž, ktorá už po deviaty raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi.

Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty z pracovných zošitov Tajomstvá sveta, po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky, ktoré preverili, či deti prečítanému textu aj porozumeli, a následne prečítané dva príbehy preniesť do jednej jedinej kresby. Malí školáci tak svojimi pastelkami a farbami spájali rôzne príbehy, napríklad o nervóznom spisovateľovi, pani Klobáskovej a smutnej príšerke; druháci zase stáli pre výzvou ako spojiť zasneženú krajinu s pastierom a barančekmi. Tretiaci to zrejme tento rok mali najľahšie, keďže oba ich príbehy sa odohrávali v prírode, takže vytváranie spoločnej kresby pre dva príbehy nebolo až tak náročné. No a štvrtáci ten rok lúskali príbeh z ďalekého Havaja a o nahnevanom čističovi. A výsledok? Skutočne nádherné výtvory!

„Aj tento rok sme to v porote nemali ľahké a do druhého kola by sme najradšej posunuli oveľa viac výkresov. Teší nás, že medzi súťažiacimi máme našich verných, ale tento rok sa nám prihlásilo aj množstvo škôl, ktoré s nami súťažili po prvýkrát. Uvidíme, ako dopadne hodnotenie výtvarníkov a verejné hlasovanie, ale už teraz môžeme prezradiť, že vo Vranove nad Topľou, Košiciach, Novoti, Michalovciach, Šarišskom Jastrabí a v Trstenej nám vyrastá celkom určite nová generácia mladých a šikovných výtvarníkov," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. „Všetkým, ktorí sa do súťaže aj tento rok zapojili, patrí veľká vďaka!“, povedala. Ako dodala, tento rok sa do súťaže zapojilo aj veľa ukrajinských žiakov. „Teší nás, že učitelia zapojili do súťaže aj ukrajinských žiakov, a podporujú tak aj u nich rozvoj čítania s porozumením." 


Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Ale POZOR! Nezávisle od verejného hlasovania bude prebiehať aj posudzovanie kresieb profesionálnymi výtvarníkmi, ktorí z každého ročníka vyberú trojicu kresieb. Aj ich autori budú odmenení cenami. Výtvarníci tiež vyberú víťazov aj spomedzi žiakov špeciálnych tried a špeciálnych základných škôl, ktorých výtvory posudzujú v samostatnej kategórii.

HLASOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ AŽ DO 15. MÁJA 2023 DO 12.00 HODINY.

                                                            Fotogalériu postupujúcich prác za 1. ročník nájdete TU. Hlasujte!

                                                            Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

                                                            Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

                                                            Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

 

Pre školy prihlásené do súťaže stále platí zľava 50 % na nákup
pracovných zošitov 

                                                                                                                         TAJOMSTVÁ SVETA

                                                                       


Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením.

V júni 2023 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže v štyroch kategóriách:

✪ Ocenenie nakladateľstva RAABE – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie verejnosti – rozhoduje počet lajkov na Facebooku (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie pre školy – náhodné žrebovanie spomedzi všetkých zapojených škôl (tri miesta)

✪ Ocenenie pre špeciálne školy – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v kategórii ŠPECIÁLNE ŠKOLY)

 

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.Partneri