Články

POZOR: V súťaži Čitateľský oriešok 7 sa menia termíny!

POZOR: V súťaži Čitateľský oriešok 7 sa menia termíny!
Z dôvodu aktuálneho zatvorenia základných škôl pristúpilo odborné vydavateľstvo RAABE Slovensko ako vyhlasovateľ celonárodnej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7 k zmene termínov v harmonograme súťaže.

„Ako vyhlasovateľ najväčšej súťaže pre školy na Slovensku nemôžeme a ani nechceme ignorovať aktuálnu a stále nejasnú situáciu v súvislosti so zatvorením škôl. Uvedomujeme si, že učitelia nateraz nedokážu ani pri najlepšej vôli dodržať pôvodné termíny a zaslať nám odpovedné hárky spolu s výkresmi detí tak, ako to nariaďuje štatút súťaže,“ komentovala zmeny v termínoch Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.   

„Keďže by sme deti neradi ukrátili o zábavné lúskanie príbehov z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a potom aj o kreslenie výkresov, rozhodli sme sa všetky termíny posunúť. Veríme, že takto poskytneme učiteľom, ich žiakom a aj rodičom dostatočný priestor na splnenie všetkých úloh,“ dodala.


NOVÉ TERMÍNY / ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 7

do 15. marca 2021 – ZASLANIE

Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.

TIPY, AKO SPRÁVNE ODOSLAŤ VÝKRESY A ODPOVEDNÉ HÁRKY:

1.     Všetky výkresy, na ktorých  musí byť uvedené meno žiaka, škola a ročník, dajte na jednu kopu.

2.     Všetky podpísané odpovedné hárky dajte na druhú kopu.

3.     Obe kopy vložte do obálky/škatule.

4.     Odošlite na uvedenú adresu.

5. Odpovedné hárky nespinkujte, ani žiadnym iným spôsobom nespájajte s výkresmi.

 

od 6. apríla do 17. mája 2021 DO 12.00 HODINY!!!!
– VÝBER A HLASOVANIE

Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku RAABE, kde v priebehu apríla a mája budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.

 

jún 2021 – VYHODNOTENIEO súťaži
V školskom roku 2020/2021 prebieha už 7. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7, do ktorého sa tentokrát zapojilo vyše 25 000 žiakov 1. – 4. ročníka z 587 základných škôl. Úlohou žiakov je v rámci každého ročníka prečítať dva rôzne príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a správne odpovedať na otázky za textami, ktoré preverujú mieru porozumenia prečítaných textov. V ďalšom kroku musia žiaci spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby. Novinkou je, že šikovní prváci, keďže ešte nepoznajú všetky písmenká, si môžu príbehy vypočuť ako podcasty.
   

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.


BONUS PRE ŠKOLY: Školy, ktoré sa zapoja do súťaže, automaticky získavajú až 50 % zľavu na nákup pracovných zošitov Tajomstvá sveta. Objednať si ich môžu TU.


Súťažné texty si môžu učitelia aj rodičia stiahnuť tu. Nahrávky textov pre prváčikov nájdu na tom istom mieste.Všetky aktualizované informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešokCeny do súťaže venujú partneri: