Články

Práve teraz: Riaditeľ školy – statočný plavec v kalných vodách

Práve teraz: Riaditeľ školy – statočný plavec v kalných vodách

Boli hodení do kalnej, temnej vody predpisov, nariadení a povinností a nútení plávať v nej. No nie rekreačne, pomaly a pokojne, ale vrcholovo, na výkon a čas. Ich pozícia je nebezpečná a nezávideniahodná. Vlastnosť, ktorá ich azda najlepšie vystihuje je statočnosť. Reč je o riaditeľoch škôl. Riaditeľoch, ktorí udávajú smer rozvoja školy. Práve im je venovaná odborná konferencia ŠKOLA 2014/2015 s názvom Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov, ktorá sa 27. novembra konala v Bratislave a 2.decembra sa uskutoční ešte aj v Košiciach.Podujatie pre riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základno-umeleckých škôl už siedmy rok organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v Európe. ,,Naša filozofia je postavená na podpore vzdelávania. Podrobne poznáme problémy školstva a školských systémov v rôznych krajinách, pričom mnoho z nich je podobných, ba rovnakých a všetky súvisia predovšetkým so snahou o skvalitňovanie vzdelávania. To je poslaním našej spoločnosti aj na Slovensku," uviedla konateľka nakladateľstva RAABE Mgr. Miroslava Schrimpelová. Na konferencii v Bratislave a následne aj v Košiciach sa zúčastní viac ako 200 riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl z celého Slovenska. Vystúpia na nej renomovaní odborníci z oblasti manažmentu, personalistiky a vzdelávania. „Všetky odborné prednášky boli zamerané na praktické témy, s ktorými sa títo vedúci zamestnanci škôl denne stretávajú a riešia ich popri svojej náročnej a zodpovednej práci," priblížila program konferencie Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE. Ako povedala: „Rešpektujúc zložitosť riaditeľskej pozície, sme i program tohtoročnej konferencie rozdelili na tri tematické časti, ktoré predstavujú kľúčové funkcie vedenia školy, t.j.: manažérsku, personálnu a pedagogickú".

Riaditeľ: manažér, personalista alebo pedagóg?

Z medzinárodného prieskumu o autonómii škôl vyplýva, že riaditelia škôl venujú viac ako 50 % zo svojho pracovného času výkonom manažérskych (exekutívnych) úloh, personálne úlohy zaberajú ďalších 20 % času, a úlohy finančného manažmentu ďalších 20 % času. Zvyšných 10 % času venuje riaditeľ školy výkonu pedagogickej funkcie. Ponúka sa otázka: Ako je možné riadiť inštitúciu, ktorá má výchovno-vzdelávaciu funkciu a výkonu pedagogickej funkcie venovať najmenej sily a času? „Škola je inštitúcia a potrebuje kvalifikované vedenie. Je živým organizmom, ktorý potrebuje dohľad. No v prvom rade je vzdelávacou inštitúciou, ktorá musí mať pedagogický koncept. Riaditeľ školy, vedenie školy v širšom kontexte, je tvorcom vízie pedagogického rozvoja školy. Neriadi „akúkoľvek štátnu firmu", ale školu, ktorej funkciou je vzdelávať," zdôrazňuje Miroslava Schrimpelová.

Na bratislavskej konferencii vystúpila desiatka odborných lektorov. Riaditelia škôl diskutovali s prednášajúcimi až do večera. „Naším dlhodobým cieľom je podpora kvality vzdelávania na Slovensku. Chceme byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl a v tomto ruchu sa nesie aj konferencia ŠKOLA 2014/2015," hovorí Monika Oravská.

Témy jednotlivých prednášok priblížime v najbližších dňoch na stránke www.raabe.sk, aj www.skolskyportal.sk. Ak je Vám ľúto, že ste sa tohto profesného stretnutia nemohli dnes zúčastniť, neváhajte a prihláste sa na košickú konferenciu. Konferencia ŠKOLA 2014/2015 sa bude konať v Košiciach už v utorok 2. decembra 2014.

Fotogalériu z bratislavskej konferencie ŠKOLA 2014/2015 si môžete pozrieť tu.

Partneri konferencie:

jandB somi education fnpv
rodinka skolsky servis rodina a skola skolsky portal