Články

Prázdniny - hravé, zábavné aj poučné

Prázdniny - hravé, zábavné aj poučné

Učiť či neučiť sa? Mnohí rodičia ,,nútia" k učeniu deti aj cez prázdniny. Najmä ak ich koncoročné vysvedčenie nedopadlo podľa ich predstáv, alebo aby nevyšli z cviku a v septembri neboli prekvapení školským režimom. Ale čo na to odborníci? Psychologička radí – na bifľovanie zabudnite! Ak sa učiť, tak hravou formou a spoznávaním. Odborné nakladatteľstvo RAABE má pre rodičov niekoľko tipov.


,,Je dobré, ak rodičia vedia efektívne, zmysluplne a zábavne zorganizovať letný prázdninový čas svojho dieťaťa. Akékoľvek činnosti, ktoré má dieťa rado, tvorivé aktivity, šport a podobne sú vždy obohatením pre dieťa a rozvoj jeho zručností," radí psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Odborníčka však zdôrazňuje, že ak sa učiť, tak hravou a zábavnou formou. Napríklad získavaním nových zážitkov, sociálnych zručností alebo rozvíjaním záujmov a koníčkov. ,,Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k učeniu cez prázdniny, malo by to byť napríklad formou čítania kníh alebo písania listov z prázdnin," radí odborníčka.

Ako tráviť čas s deťmi zábavne, tvorivo a efektívne? Odborné nakladateľstvo RAABE ponúka rodičom hravé aktivity pre najmenších.

Hlasy zvierat v ZOO
Vstúpte s deťmi do sveta exotiky a priblížte im tajomstvá živočíšnej ríše. Započúvajte sa s nimi do hlasov, ktoré vydávajú zvieratá v ZOO. Publikácia obsahuje CD so zvukovými nahrávkami, námety na činnosti s deťmi, originálne básničky, farebné obrázky a kresby obrysov zvierat.

Hlasy zvierat

Hráme sa... na výlete
Súbor hier, ktoré si môžete zobrať so sebou kamkoľvek – na výlet aj na cesty. Obsahujú 28 kartičiek s námetmi na aktivity pre prácu s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Alternatívou sú kartičky Hráme sa... v parku a lesoparku, Hráme sa... s rozprávkami a iné.

Hráme sa na výlete

Zvedavček
Tvorivé pracovné zošity pre deti vo veku 5 – 6 rokov. Strihaním a lepením si deti rozvíjajú jemnú motoriku, estetické cítenie a vnímanie. Precvičujú si orientáciu v rôznych oblastiach života, plne využívajú logické myslenie pri riešení krížoviek, úloh a iných zábavných a poučných aktivít.

Zvedavček

Tajomstvá sveta
Pútavé príbehy, spojené s kreatívnymi úlohami pre šikovné deti. Sú určené na rozvíjanie čítania s porozumením pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Deti si okrem iného prehlbujú pozitívny vzťah ku knihám, rozširujú slovnú zásobu a pri riešení úloh zapájajú logické myslenie. Viac sa dozviete TU.

Tajomstvá sveta