• PREMENA ŠKOLY: NÁVOD NA POUŽITIE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-811-3

PREMENA ŠKOLY: NÁVOD NA POUŽITIE


Úspešné edukačné stratégie pre každú školu. Poďte sa inšpirovať a zmeňte aj svoju školu k lepšiemu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    22,00 €

ks

Popis

Jedným z kľúčových problémom, ktorým čelíme na Slovensku, sú zaužívané negatívne stereotypy, nedostatočná objektívna informovanosť spoločnosti, predsudky a z nich vyplývajúca intolerancia časti obyvateľstva k sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom. Súčasný vyučovací proces na Slovensku je, podľa modernejších kritérií vo svete, veľmi málo adaptabilný, nepružne reaguje na rýchle zmeny, nevie ich predvídať. V nadväznosti na medzinárodné snahy podporiť inkluzívne vzdelávanie je žiaduce, aby sa identifikovali edukačné stratégie, ktoré majú potenciál pre stimuláciu každého žiaka. Chceme preto ponúknuť školám návod na použitie pri ich iniciatíve zmeniť svoju školu na školu 21. storočia. 

Kniha približuje (najmä manažmentu škôl) systém, ktorý je overený, zaužívaný a preukázateľne dosahuje pozitívne výsledky. Úspešné edukačné stratégie pozostávajú zo siedmich oblastí. Ich komplexným implementovaním je možné časom (cca po 2 rokoch) dosiahnuť zmeny tak, že sa škola stane atraktívnou pre svojich žiakov, ich rodičov a celú komunitu.

Výhody:

  • Prezentuje úspešné vzdelávacie stratégie, ktoré sú účinné bez ohľadu na kontext, a preto sú prenosné do iných/všetkých škôl a komunít na zlepšenie edukačných výsledkov a pravej sociálnej inklúzie.
  • Čitateľom predstavuje model edukačných stratégií – výsledok výskumného projektu Includ-Ed, ktorý bol Európskou komisiou zaradený do zoznamu 10 najlepších výskumných projektov s najväčším spoločenským a politickým vplyvom v Európe.
  • Obsahuje aj prezentáciu konkrétnych krokov, postupov, ktoré môžu prispieť k zmene školy v prospech školy inkluzívnej.
  • Ponúka argumenty, že zmena je možná kdekoľvek a zadarmo, a na vedeckých dôkazoch založené stratégie, ktoré pripravili odborníci z pedagogiky, psychológie, antropológie, sociológie... Stačí mať len sen.
  • Ponúka námety na zlepšenie danej situácie, návod, ako spraviť školu snov; všetkým z komunity školy dáva príležitosť zmeniť ju na školu úspešných žiakov, spokojných a pokojných rodičov a učiteľov. 


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti:  doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

                        prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.

Autor:  doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.


OBSAH

Použité grafické symboly
Úvod alebo sen o škole
1 Východiská úspešných edukačných stratégií
1.1 Podstata modelu úspešných edukačných stratégií

2 Škola ako učiaca sa komunita
2.1 Kroky spojené s transformáciou školy na učiacu sa komunitu

3 Najčastejšie skupinové formy v školách

4 Interaktívne skupiny
4.1 Čo sú to interaktívne skupiny?
4.2 Organizačné usporiadanie interaktívnych skupín
4.3 Ako pomáhajú interaktívne skupiny?
4.4 Dobrovoľník v škole
4.5 Priebeh vyučovania v interaktívnych skupinách
4.6 Príklady na vyučovacie hodiny s interaktívnymi skupinami
4.7 Teoretický kontext interaktívnych skupín

5 Diskusné literárne stretnutia
5.1 Prečo je čítanie dôležité?
5.2 Dialogické čítanie
5.3 Ako prebiehajú diskusné literárne stretnutia?
5.4 Príklady na vyučovacie hodiny s diskusnými literárnymi stretnutiami
5.5 Výsledky diskusných literárnych stretnutí

6 Predĺžený čas učenia sa

7 Zapojenie rodín do vzdelávania
7.1 Zapojenie rodín ako súčasť interaktívnych skupín
7.2 Celoživotné vzdelávanie rodín
7.3 Výhody vzdelávania rodín

8 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

9 Dialogický model prevencie a riešenia konfliktov
9.1 Od modelu založeného na disciplíne k pedagogickému modelu prevencie a riešenia konfliktov
9.2 Pravidlá na dosiahnutie vzájomnej zhody
Záver
Zoznam zdrojov Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 120
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 120
Formát A5

Súvisiace produkty

PŘÍBĚH ZMĚNY

PŘÍBĚH ZMĚNY

Zmena, novinka, premena, reforma, posun správnym smerom, transformácia, alebo dokonca prevrat – koľk..

11,00 € 28,00 €