Články

RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA a Združenie učiteľov chémie podpísali memorandum o spolupráci

RAABE, EXPOL PEDAGOGIKA a Združenie učiteľov chémie podpísali memorandum o spolupráci
28. januára 2017 sa odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a Združenie učiteľov chémie dohodli na dlhodobej spolupráci pri propagovaní odborných konferencií a seminárov ako aj chemických súťaží, čo slávnostne potvrdili podpísaním Memoranda o spolupráci.


Predmetom spolupráce troch subjektov bude okrem iného aj:
• vzájomná spolupráca pri propagovaní chemických súťaží organizovaných ZUCH a vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA,
• vzájomná spolupráca pri organizovaní a propagovaní odborných konferencií, ktoré organizujú ZUCH, RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA.
Spolupráca bude prebiehať aj v rámci vydavateľských aktivít troch subjektov, a to vo forme publikovania článkov na weboch, v newsletteroch a v časopise Dobrá škola, ktorý vydáva ZUCH.

„S vydavateľstvom RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA sme spolupracovali už v minulosti, predovšetkým pri organizácii odborných konferencií RAABE a ZUCH. Podpísanie memoranda je len spečatením našich už v minulosti preverených skúseností zo vzájomnej spolupráce," povedala pri príležitosti podpísania memoranda o spolupráci RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady Združenia učiteľov chémie.

Združenie učiteľov chémie v tomto školskom roku vyhlásilo 2. ročník súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej partnerom sú aj RAABE a EXPOL. „V RAABE vždy radi podporujeme projekty, ktoré prispievajú k rozvíjaniu prírodovedného vzdelávania u detí a žiakov. Okrem podpory formou darčekov pre výhercov, 2. ročník súťaže Objavujeme čaro chémie podporíme aj mediálne – a to prostredníctvom najväčšieho komunitného portálu pre učiteľov, stránkou www.skolskyportal.sk, ktorú prevádzkujeme. A azda už teraz môžem prezradiť, že naša spolupráca sa už čoskoro rozvinie aj do podoby nového spoločného projektu, a síce celkom novej súťaže s názvom Chémia pod pokrievkou – Skús pokus," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

memorandum

Memorandum o spolupráci podpísali JUDr. Monika Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady Združenia učiteľov chémie a Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Súťaž Chémia pod pokrievkou – Skús pokus ZUCH, RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA vyhlásia spoločne na 5. národnej konferencii učiteľov chémie už tento piatok. Je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ktorých chcú organizátori aj touto formou vtiahnuť do sveta chémie. Tá je vlastne všade okolo nás – špeciálne v kuchyni, preto aj názov Chémia pod pokrievkou. „Veríme, že súťaž hravou a zaujímavou formou podnieti záujem žiakov o vedný odbor a ukáže im, že sa s chémiou stretávame v bežnom živote. Úlohou súťažných tímov bude vymyslieť a demonštrovať pokus s bežnými potravinami v laboratórnych podmienkach, v škole. Zrealizované pokusy majú za úlohu zachytiť na video, čím vznikne databáza „videopokusov", ktorá veríme, že bude cennou inšpiráciou pre učiteľov chémie. Navyše, mladí vedci získajú základné znalosti o zdravej úprave jedla, čo je dôležité pre ich budúcu kvalitu života," doplnila Mira Schrimpelová.