Články

RAABE pomáha aj deťom bez rodín

RAABE pomáha aj deťom bez rodín
Darovali sme materiálne pomôcky pre prácu s deťmi z detských domovov. Nakladateľstvo Raabe podporuje projekty, ktoré majú hlboký spoločenský význam a pomáhajú najmä deťom.Preto sme radi, že sme mohli pomôcť organizácii Úsmev ako dar a venovali sme náučné časopisy Zvedavček pre 1000 detí z detských domovov. Pani učiteľkám týchto detí sme darovali brožúrky Aktívna učiteľka (ucelené metodiky rozvoja environmentálnej, prosociálnej, dopravnej a hudobnej výchovy, témy Ja a moje telo, so súborom hier a aktivít) a brožúrku Dieťa v centre pozornosti – tvorivé aktivity na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho vzťahov.

Úsmev ako dar usporiadal v roku 2013 pre opustené deti na celom Slovensku 446 jednodňových podujatí, 53 pobytových podujatí, pomohol 108 náhradným rodinám, 372 ohrozeným rodinám a 174 mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.

V utorok, 24.12.2013 bol na obrazovkách RTVS odvysielaný už 31. ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar. Viac ako 1000 detí z detských domovov, náhradných a ohrozených rodín si na ňom „rozbalilo" svoj prvý vianočný darček – pocit porozumenia a spolupatričnosti.

Viac o benefičnom koncerte: http://www.usmev.sk/sk/nase-projekty-a-programy/koncert-usmev-ako-dar/2013

Sme radi, že sme mohli byť pri tom.