Články

RAABE pozýva materinky na bezplatné školenia

RAABE pozýva materinky na bezplatné školenia

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko organizuje pre učiteľky a riaditeľky materských škôl bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Tvoríme a vymýšľame so Škôlkarom – Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti detí v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

„Bezplatné školenia v trinástich slovenských mestách pripravujeme s cieľom objasniť učiteľkám a riaditeľkám v materských školách koncepcie rozvíjania vizuálnej gramotnosti detí vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra podľa inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Naším zámerom je – prostredníctvom skúseného lektora – predstaviť ukážky tvorivých aktivít a námetov na činnosti, ktoré prináša inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách," predstavila cieľ školení Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko. Ako dodala, účastníci školení sa pomocou praktických ukážok dozvedia, ako možno v triede materskej školy rozvíjať prostriedky vizuálnej komunikácie u detí, a tiež získajú príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými kolegyňami.

PondelíkováŠkolenia RAABE povedie PaedDr. Renáta Pondelíková, ktorá od roku 2003 pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko v Banskej Bystrici ako učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie. Svoju pedagogickú činnosť vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – výtvarná výchova zameriava na kontinuálne vzdelávanie učiteľov v problematike didaktiky a metodiky výtvarnej výchovy. Je spoluautorkou učebníc výtvarnej výchovy pre základnú školu a metodík výtvarnej výchovy vydaných Metodicko-pedagogickým centrom. V súčasnosti sa podieľa na tvorbe nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, oblasť Umenie a kultúra - časť Výtvarná výchova. Autorsky sa podieľala aj na nových pracovných zošitoch Škôlkar a je tiež jednou z autoriek publikácií Svet škôlkara – námety na realizáciu aktivít vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy.


Bezplatné školenia organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v 13 mestách Slovenska: v Lučenci, Rožňave, Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Martine, Trenčíne, Nitre, Šali, Bratislave, Trnave a Senici.


Presný rozpis školení:

Mesto Dátum Čas Miesto Adresa Miestnosť Voľné miesta
Lučenec 20.6.2016 8:30 Mestský úrad Ul. Novohradská č.1 zasadačka 200
Rožňava 20.6.2016 14:00 Mestský úrad Šafárikova 29 veľká sála - prízemie 120
Košice 21.6.2016 9:00 Okresný úrad - Odbor školstva Zádielska 1 zasadačka - prízemie 75
Prešov 21.6.2016 13:30 Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 17. novembra 15 b 204 100
Liptovský Mikuláš 22.6.2016 8:30 Mestský úrad Štúrova 1989/41 zasadačka č. 117 - prízemie 100
Poprad 22.6.2016 13:30 Mestský úrad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 veľká zasadačka 100
Martin 23.6.2016 8:30 Mestský úrad Nám.S.H.Vajanského 1 veľká zasadačka 200
Trenčín 23.6.2016 13:30 Okresný úrad Hviezdoslavova 3 zasadačka č. 150 200
Nitra 24.6.2016 8:30 Gymnázium Párovská 1 aula- vchod od Párovskej ulice 300
Šaľa 24.6.2016 13:00 Mestský úrad Námestie Sv. Trojice 7 kongresová sála 170
Bratislava 27.6.2016 9:00 Knižnica - Nové Mesto Pionierska 12 spoločenská sála, prízemie 0
Bratislava 27.6.2016 13:30 Knižnica - Nové Mesto Pionierska 12 spoločenská sála, prízemie 0
Trnava 28.6.2016 8:30 Okresný úrad Kollárova 8 zasadačka 220
Senica 28.6.2016 13:30 Mestský úrad
Štefánikova 1408/56 veľká zasadačka 70

POZOR! Zmenilo sa miesto konania školenia v Bratislave!

Prihlásiť sa na bezplatné školenia je možné už teraz TU.

Účastníci RAABE školení budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s príkladmi uplatnenia pracovného zošita Škôlkar - Umernie a kultúra - časť Výtvarná výchova, ktorý v podobe uceleného súboru 7 pracovných zošitov ponúka pre 5- a 6-ročné deti spolu až 224 strán zábavy a aktivít, a ich obsah je vypracovaný v súlade s novým ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Súbor 7 pracovných zošitov Škôlkar

Pupala

ODPORÚČA:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
odborný garant a tvorca nového ŠVP
pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

• Súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov.
• 7 vzdelávacích oblastí nového ŠVP pre MŠ = 7 pracovných zošitov.
• Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
Netradičný formát, kvalitný hrubý papier, plnofarebná tlač.
• Vždy až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s novým ŠVP.
• V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček navyše.

skolkar1 skolkar2 skolkar3
skolkar4 skolkar5 skolkar6
skolkar7