Články

RAABE znižuje ceny pracovných zošitov

RAABE znižuje ceny pracovných zošitov
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sa rozhodlo v čase výučby z domu znížiť ceny svojich pracovných zošitov.

 

Učitelia, ale aj rodičia tak počnúc dnešným dňom, môžu nakupovať učebné pomôcky za výrazne nižšie ceny, ako tomu bolo doposiaľ.

Pracovné zošity pre materské aj základné školy si môžete za zvýhodnené ceny objednať TU.

 

Aktuálne ceny na pracovné zošity pre školkarov

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (ROZVOJ)

Bežná cena: 16,00€

Mimoriadna cena: 10,50 €

KULIFERDO – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ (OVEROVANIE)

Bežná cena: 6,00€

Mimoriadna cena: 4,00 €

BYSTRÁ MAKOVIČKA

Bežná cena: 7,90€

Mimoriadna cena: 4,00 €

KULIFERDO – GRAFOMOTORIKA

Bežná cena: 7,90€

Mimoriadna cena: 4,00 €

KULIFERDO – JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA

Bežná cena: 7,90€

Mimoriadna cena: 4,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

Bežná cena: 7,90€

Mimoriadna cena: 4,50 €

 

Nové ceny na pracovné zošity pre žiakov s poruchami učenia

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Bežná cena: 3,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Bežná cena: 3,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Bežná cena: 3,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Bežná cena: 3,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Bežná cena: 3,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Bežná cena: 12,00€

Mimoriadna cena: 8,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

Bežná cena: 15,00€

Mimoriadna cena: 9,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Bežná cena: 14,00€

 Mimoriadna cena: 9,00 €

KULIFERDO – ANGLIČTINA

Bežná cena: 6,90€

Mimoriadna cena: 4,00 €


Nové ceny na pracovné zošity pre základné školy

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

Bežná cena: 6,90€

Mimoriadna cena: 6,50 €

 


PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,30 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 6,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

MATT THE BAT 2 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV + CD

Bežná cena: 6,90€

Mimoriadna cena: 6,50 €

PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,30 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

Bežná cena: 4,90€

Mimoriadna cena: 2,50 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 6,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 6,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,90€

Mimoriadna cena: 1,50 €

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 5. ROČNÍK

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 6. ROČNÍK

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 5,90€

Mimoriadna cena: 3,00 €

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 7. ROČNÍK

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €

BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 5,90€

Mimoriadna cena: 3,00 €

 

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 2,00 €

TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 8. ROČNÍK

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €

TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 5,90€

Mimoriadna cena: 3,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 2,00 €

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

ZOPAKUJ SI SLOVENČINU – 9. ROČNÍK

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,50 €

BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 3,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Bežná cena: 5,90€

Mimoriadna cena: 3,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Bežná cena: 4,00€

Mimoriadna cena: 2,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,50 €

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Bežná cena: 5,00€

Mimoriadna cena: 2,80 €

TESTOVANIE 9 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ V MAĎASKOM JRAZYKU

Bežná cena: 9,00€

Mimoriadna cena: 5,00 €