Emailing_linky
73
Jazyk
52
Typ produktu
26
27
28
29
23
24
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oblasť
40
Obsah
76
57
58
59
60
74
61
71
62
63
70
64
65
72
66
67
68

ŠkolstvoSEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?


Cieľom príspevku je predovšetkým poukázať na prínos sebahodnotenia pre školu ako poskytovateľovi a u..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s postupom vykonávania revízie a vyraďovania knižničného..

5,00 €

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE

REČOVÉ PREDPOKLADY NA ÚSPEŠNÉ ČÍTANIE


Obsah článku je zameraný na posúdenie školskej zrelosti a jazykových schopností detí. Reč dieťaťa v ..

3,00 €

PRÍČINY A TERAPIA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

PRÍČINY A TERAPIA NARUŠENEJ KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI


O základných príčinách narušenej komunikačnej schopnosti a o spôsoboch jej terapie. ..

3,00 €

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU

PRERADENIE NA INÚ PRÁCU


Kedy je možné preradiť zamestnanca na inú prácu? Kedy je nutná predchádzajúca dohoda so zamestnancom..

3,00 €

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

PRACOVNÉ NÁPLNE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ


V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pr..

5,00 €

POZNÁVAME ÚTVARY

POZNÁVAME ÚTVARY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonový štandard podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v maters..

7,00 €

POSTAVENIE MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ZÁKONE

POSTAVENIE MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ZÁKONE


Materská škola, ktorá školským zákonom nadobudla status školy, podporuje osobnostný rozvoj detí v ob..

7,00 €

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI

PORUCHY PRÍCHYLNOSTI


Cieľom článku je oboznámiť so vzťahovou väzbou ako nevyhnutnou podmienkou prežitia, popisuje poruchy..

9,00 €

PODPORA SPOTREBY MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV

PODPORA SPOTREBY MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV


Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych vý..

5,00 €

PEŤKO IDE DO ŠKOLY

PEŤKO IDE DO ŠKOLY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY

OKOLO MAČIEK JE VEĽA MUZIKY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS


Ktoré právne predpisy upravujú odmeňovanie práce nadčas pedagogických zamestnancov? Ako určiť plat z..

5,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ


Sumár všetkého, čo je potrebné na založenie občianskeho združenia pri škole. ..

5,00 €

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE


Je povinnosťou zamestnanca školu upovedomiť o strate bezúhonnosti? Je možné považovať výpomoc rodičo..

9,00 €

Zobrazenie 106 až 120 z 295 (20 stránok)