Emailing_linky
73
Jazyk
52
Typ produktu
26
27
28
29
23
24
Jazyková úroveň
45
46
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oblasť
40
Obsah
76
57
58
59
60
74
61
71
62
63
70
64
65
72
66
67
68

ŠkolstvoNÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI

NÁCVIK VYSOKÉHO ŠTARTU, ROZVOJ REAKČNEJ SCHOPNOSTI


Vzdelávacia aktivita, ktorá spĺňa výkonový štandard podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v matersk..

3,00 €

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII

MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY V TERAPII


Cieľom článku je oboznámiť so základnými rovinami terapie hrou v predškolskom veku a poukázať na hru..

9,00 €

MOST

MOST


Práca s rôznym materiálom, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, konštrukčné hry. Aktivita ..

3,00 €

MODEL CESTY

MODEL CESTY


Vzdelávacia aktivita, ktorá napĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v mater..

5,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ


O tom, ako je možné udržať si so zriaďovateľom dobré a korektné vzťahy...

9,00 €

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU

LOGOPÉD A JEHO SPOLUPRÁCA S MATERSKOU ŠKOLOU


Cieľom článku je oboznámiť sa s náplňou práce logopéda, aké sú výhody poskytovania logopedickej star..

5,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP


Prehľad povinností, na ktoré by riaditeľ školy v tejto súvislosti nemal zabudnúť. ..

7,00 €

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ

KÔŇ MÔŽE BYŤ AJ MODRÝ


Vzdelávacia aktivita, ktorá spĺňa výkonové štandardy podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v maters..

3,00 €

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE

KALENDÁR UKRYTÝ V ROZPRÁVKE


Upevnenie poznatkov získaných na vyučovaní. Aktivita vhodná pre Školský klub detí. ..

7,00 €

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA

HYPERPROTEKTÍVNA VÝCHOVA A JEJ DÔSLEDKY NA SPRÁVANIE DIEŤAŤA


Cieľom článku je ukázať na príčiny, prejavy a dôsledky hyperprotektívnej výchovy a ponúknuť odporúča..

7,00 €

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PIESKOVISKÁ, ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ Z PIESKU A PREVENCIA


V jarných a letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk, keďže..

5,00 €

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....

HYGIENICKÉ NORMY A POŽIADAVKY V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL ....


Aké sú povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež? Na č..

3,00 €

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

HRY A AKTIVITY VHODNÉ NA PREVENCIU ŠIKANOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE


V článku ponúkame pedagógom viaceré typy aktivít zamerané na prevenciu rôznych prejavov nevhodného s..

7,00 €

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI

EVIDENCIA POKLADNICE A EVIDENCIE SÚVISIACE S POKLADNIČNÝMI OPERÁCIAMI


Vedenie pokladničnej agendy je rozsiahla a náročná pracovná činnosť, ktorá vyžaduje prehľad vo viace..

9,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI


Cieľom článku je oboznámiť školské knižnice s právnymi predpismi a metodickými materiálmi, ktoré upr..

13,00 €

Zobrazenie 121 až 135 z 295 (20 stránok)