Emailing_linky
73
Typ produktu
26
27
28
29
23
24
Typ inštitúcie
17
18
19
20
21
22
69
Určené pre
30
31
32
33
34
35
37
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oblasť
40
Obsah
57
58
59
60
74
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72

ŠkolstvoDOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ŠKOLSTVE


Môže škola platiť nemocenské poistenie za dobrovoľníka? Je škola povinná viesť evidenciu dobrovoľník..

5,00 €

DIEŤA V KONFLIKTOCH

DIEŤA V KONFLIKTOCH


Cieľom článku je podať čitateľovi základy z teórie konfliktov, popísať správanie dieťaťa v konflikte..

9,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľka materskej školy plní počas celého školského roka celý rad rôznych úloh, ktoré vyplývajú n..

7,00 €

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA, "SPONZORING" A ZÁMENNÁ ZMLUVA


Ďalším zo spôsobov nakladania s majetkom škôl alebo školských zariadení alebo nadobúdania majetku do..

7,00 €

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

CELODENNÝ JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY


Zariadenia školského stravovania v súlade s § 139 školského zákona zabezpečujú školské stravovanie a..

3,00 €

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY

BOZP Z POHĽADU PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLY


Koľko žiakov pripadá na jedného pedagogického zamestnanca počas akcie mimo sídla školy? Koľko žiakov..

7,00 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni sa úplné odlišuje od bezpečnosti a ochrany..

9,00 €

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA

ALTERNATÍVNA PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA MARIE MONTESSORI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA


Cieľom príspevku je poukázať na význam aplikácie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie Marie M..

5,00 €

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU

AKO ZISTÍM, ŽE MÁM V TRIEDE DIEŤA S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU


V článku prinášame informácie o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri hyperaktivite (napr.: dieťa s ADD..

3,00 €

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a..

4,00 €

ZKAŽENÁ MLÁDEŽ

ZKAŽENÁ MLÁDEŽ


Film Zkažená mládež (The Klass) je mrazivým príbehom o ponižovaní ľudskej dôstojnosti a jeho dôsledk..

3,00 € 10,00 €

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným ..

4,00 €

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo š..

5,00 €

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzde..

5,00 € 10,00 €

UŽ SI NEZAMIEŇAM PÍSMENKÁ – didaktická pomôcka

UŽ SI NEZAMIEŇAM PÍSMENKÁ – didaktická pomôcka


Didaktická pomôcka v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 napĺňa obsahové a výkonové štan..

5,00 € 10,00 €

Zobrazenie 121 až 135 z 312 (21 stránok)