Články

Školy dostali možnosť výberu prvého cudzieho jazyka

Školy dostali možnosť výberu prvého cudzieho jazyka
Aprílová novela štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy (dodatok č.3 pod názvom „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským) prinesie zmeny na slovenské školy, ktoré sa od septembra dotknú žiakov i učiteľov.

Spomínaný dodatok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. apríla 2019. V súčasnosti platí, že všetky deti sa povinne učia anglický jazyk od 3. ročníka a od 7 triedy sa môžu učiť 2. cudzí jazyk, ako voliteľný predmet. Po novom si prvý cudzí jazyk môžu vybrať napríklad aj nemčinu, španielčinu či poľštinu. V Nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko vám radi pomôžeme s výberom.

LIBRE podporuje cudzojazyčné knižnice

Pripravte sa na väčší výber jazykov na vašej škole a vyberte si z ponuky edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE. Pretože práca s literárnym textom pomáha učiteľom a žiakom za účelom:

  • rozvoj čítania;
  • motivuje žiaka;
  • vytvára pozitívny vzťah k textu, cudziemu jazyku a jeho štúdiu;
  • zlepšuje kreativitu;
  • obohacuje slovnú zásobu.


Edícia LIBRE predstavuje takmer 200 adaptovaných diel na rôzne jazykové úrovne (A0-C2) a v 5 svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina a španielčina).

Príďte si po nové cudzojazyčné knihy:  "20 kníh kúpite + 10 kníh dostanete zadarmo".