Články

Školy môžu získať digitálne učebnice za výhodných podmienok

Školy môžu získať digitálne učebnice za výhodných podmienok
RAABE DIGITAL spúšťa kampaň výhod a zliav na nákup digitálnych učebníc a pracovných zošitov pre školy a učiteľov. Ktorú si zvolíte vy?

DIGI učebnica pre učiteľa zadarmo? 50 % zľava na DIGI učebnice? Množstvové zľavy na celé triedy? Metodická príručka pre učiteľa zadarmo? A ďalšie benefity, ktoré pri osobných stretnutiach ponúkajú obchodní konzultanti RAABE.


Vyberte si tú svoju zľavu tu: https://raabe.digital/zlavy/


RAABE DIGITAL

Značka RAABE DIGITAL zastrešuje DIGI tituly vydané odborným nakladateľstvom Raabe Slovensko a učebnicovým vydavateľstvom Expol Pedagogika. Učebnice, pracovné zošity, pracovné učebnice, testy, cvičebnice pre základné aj stredné školy boli v digitálnej podobe rozšírené o interaktívne prvky, ktoré pri tlačených publikáciach nie je možné použiť.

DIGI tituly sú pripravované dlhoročnými odborníkmi z prostredia školskej praxe. Obsahovo vychádzajú z úspešných učebných publikácií, ktorých veľká väčšina má doložky MŠVVaŠ SR. V digitálnej podobe sú obohatené o rozličné interaktívne prvky, vďaka ktorým sa vzdelávanie pre žiaka stáva zábavou.BENEFITY PRE VŠETKÝCH

Digitálne tituly RAABE DIGITAL spestrujú vyučovanie, a sú vhodné ako na frontálnu výučbu, tak i na domáce precvičovanie učiva.

Učiteľ dokáže vďaka DIGI sledovať úspešnosť triedy, ale aj konkrétnych žiakov. Dokáže tiež zadávať odkazy na konkrétne úlohy žiakom, resp. vybraným skupinám žiakov.

Žiaci naopak vďaka DIGI učebniciam a pracovným zošitom získavajú možnosť otestovať si svoje vedomosti a presvedčiť sa, či učivo pochopili správne. Sú (a samozrejme aj ich rodičia) tak schopní sledovať si svoju úspešnosť v plnení úloh a cvičení, vedia si overiť správnosť svojich odpovedí.

Veľkou pridanou hodnotou je tiež možnosť zmeny písma, čo ocenia najmä žiaci a rodičia žiakov s dyslexiou; samozrejmosťou je tiež možnosť zmeny pozadia na tmavú farbu, ktorá šetrí oči.


ZĽAVY a AKCIE PRE ŠKOLY

Aktuálna kampaň RAABE DIGITAL prináša množstvo výhod a zliav pre školy. Všetky sú prehľadne zoradené na stránke TU: 

https://raabe.digital/zlavy/