• SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-175-3

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

WEBINÁR
Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom ročníku.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre druhákov je rozdelená do dvoch častí.

V oboch častiach v sebe integruje nielen jazykovú a slohovú zložku, ale aj písanie, čím sa líši od ostatných učebníc slovenského jazyka.

Žiakov v nej sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

Pracovná učebnica využíva najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.

Ponúka rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov. Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce robia učivo pre žiakov pútavým a ľahšie uchopiteľným.

Prehľadnosť učebnice je podporená používaním systémových prvkov, napríklad: Naučím sa (obsahový štandard), motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva, poučka, rada, informácia, autodiktát, test na konci kapitoly (zostavený primeranou formou podľa požiadaviek na testovanie T5), sebahodnotenie (výkonový štandard), Učíme sa netradične (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka).   

Pracovná učebnica je zostavená tak, aby vyučovanie slovenského jazyka spravila atraktívnejším pre žiakov, učiteľa i rodičov žiakov. 


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ TU.


ODBORNÁ GARANCIA


Recenzentka: PaedDr. Jana Palenčárová, CSc.

Autorky:
Mgr. Libuša Hoštáková
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

OBSAH

Rozprávanie obsahu prečítaného textu – Cesta do hôr
Spoluhlásky – Spolu to zvládneme
Mäkké spoluhlásky – Recept na šišky
Výnimky – Cyklisti
Rozprávanie deja príbehu – Fašiangy
Slová s de, te, ne, le, di, ti, ni, li... – Na letisku
Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov
Tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g – Noha v gypse
Výnimky – Gitara
Opis ilustrácie – Ilustrácia
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l – Motýľ
Slová s ly, lý – Lyže
Obojaké spoluhlásky – Ach, ten pravopis
Opis predmetu – Prekvapenie
Slabika – Reč robota
Ústne a písomné blahoželanie – Pozdrav mamičke
Druhy viet – Návšteva
Oznamovacie vety – Môj ocko
Opytovacie vety – Na výlete
Zvolacie a rozkazovacie vety – Po búrke
Želacie vety – Želanie
Súkromný list – Hurá, opäť spolu!
Záverečné opakovanie – Odoslaný list
Záverečné opakovanie
Písanie
Testy


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovná učebnica 2. časť
Počet strán 80
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovná učebnica 2. časť
Počet strán 80
Formát A4

Súvisiace produkty

DIGI PRECVIČ SI PRAVOPIS

DIGI PRECVIČ SI PRAVOPIS

 PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre ži..

5,00 €

DIGI A PRINT PRECVIČ SI PRAVOPIS

DIGI A PRINT PRECVIČ SI PRAVOPIS

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Precvič si pravopis pre 2. ročník ZŠKl..

8,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

10,00 € 14,00 €

PRECVIČ SI PRAVOPIS

PRECVIČ SI PRAVOPIS

PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre žiakov a žia..

5,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK – METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKA..

17,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebn..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebn..

7,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍS..

7,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14210:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja do..

6,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

  Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne..

5,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €