Články

Štartuje najväčšia súťaž pre školy v čítaní

Štartuje najväčšia súťaž pre školy v čítaní
Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám? Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú? Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek? Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu? Toto všetko môžu teraz školy zrealizovať vďaka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok, ktorej 7. ročník práve štartuje!

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa tak môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 7. Najväčšiu súťaž, ktorá už po siedmy raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prináša do slovenských škôl opäť odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Tvárou tohto ročníka súťaže je obľúbený herec a zabávač – Juraj Kemka. 

„Úspešné zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch ovplyvňuje výsledky žiakov v v ďalšom štúdiu. Vďaka súťaži rozvíjame u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... A robíme to zábavnou formou, čo oceňujú nielen samotné deti, ale aj ich učitelia, ktorým takto pomáhame rozvíjať kompetencie detí aj spestriť vyučovanie,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko. Ako dodala počas predchádzajúcich šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo vyše 130 000 žiakov základných aj špeciálnych základných škôl na Slovensku. 

Podstatou súťaže je, že žiaci na prvom stupni spolu so svojimi učiteľmi čítajú pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách a následne odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava nekončí. Súťaž vyvrcholí 29. januára 2021, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. 

Február a marec 2021 sa budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najoriginálnejších kresbách. Hlasovať sa bude za 333 v každom ročníku, ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota. 


   

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.


V máji 2021 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách: 

Ocenenie nakladateľstva RAABE 

Ocenenie verejnosti 

Ocenenie pre školy

Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže.


BONUS PRE ŠKOLY: Školy, ktoré sa zapoja do súťaže, automaticky získavajú až 50 % zľavu na nákup pracovných zošitov Tajomstvá sveta. Objednať si ich môžu TU.


Minulý rok sa do súťaže zapojilo rekordných takmer 35 000 žiakov z celého Slovenska. 


Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok

Ceny do súťaže venujú partneri: