• TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-202-9

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR PODCAST
Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti elektrická energia. Vychádza v edícii ČLOVEK A SVET PRÁCE, ktorú tvoria pracovné zošity zamerané na praktické predmety na druhom stupni základných škôl.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 € 3,50 €

ks

Popis

 

METODIKA TECHNIKA ONLINE a ZADARMO! 

Metodika Technika

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

METODICKÁ PRÍRUČKA TECHNIKA JE TERAZ DOSTUPNÁ ONLINE TU


Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Od nápadu k výrobku" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V rámci tohto ročníka už žiaci začínajú aj s témou elektrická energia a mechanizmy, čomu je prispôsobený obsah tohto pracovného zošita.

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie. Ponúka možnosti, ako učiť predmet Technika bez vybavenia dielní, len v priestoroch bežnej triedy, kde sedia žiaci v lavici.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Autori:
Ing. Eleonóra Boocová
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Mgr. Andrej Fujas
Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.
Mgr. Mária Oravcová
PaedDr. Monika Reiterová

Ilustrátor:
Mgr.art. Marek Dobeš

OBSAH

Človek a technika
Kde by sme boli bez vynálezov
Grafická komunikácia v technike
Od piktogramu k technickému písmu
Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
Drevo a jeho spracovanie
Obrábanie kovov
Plasty – ich vlastnosti a využitie v praxi
Elektrická energia, elektrické obvody
Značky v elektrine alebo Ako sa dorozumievajú elektrikári
Skladáme farby pomocou motorčeka
Ekonomika domácnosti
Moje ciele
Osobné príjmy a výdavky
Pestovateľské práce
Pôda – prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty
Poľné plodiny
Svet práce
Kto som a kým budem?Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 60
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Vypočujte si podcast

Podcast

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 60
Formát A4

Súvisiace produkty

DOBRODRUŽNÁ TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

DOBRODRUŽNÁ TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

METODIKA TECHNIKA ONLINE a ZADARMO! TECHNIKAMetodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti ..

4,00 €

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

  Číslo schvaľovacej doložky: 2021/8982:9-A2201METODIKA TECHNIKA ONLINE a ZADARMO! ..

3,50 € 6,00 €

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

  Číslo schvaľovacej doložky: 2021/8983:10-A2201METODIKA TECHNIKA ONLINE a ZADARMO!TECH..

3,50 € 6,00 €

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  METODIKA TECHNIKA ONLINE a ZADARMO!TECHNIKAMetodická príručka pre učiteľa vzdelávacej ob..

3,50 € 6,00 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Schvaľovacia doložka 2021/8976:6-A2201Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vychádza a..

3,50 € 6,00 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

  Schvaľovacia doložka 2021/8975:6-A2201 Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 4. ro..

3,50 € 6,00 €