• TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-205-0

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR PODCAST
Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inštaláciách.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 € 3,50 €

ks

Popis

 

Číslo schvaľovacej doložky: 2021/8983:10-A2201


PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ROČNÍK teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

Metodika Technika
TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

VIAC INFORMÁCIÍ TU

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


METODICKÁ PRÍRUČKA TECHNIKA JE TERAZ DOSTUPNÁ AJ ONLINE TUPracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V 9. ročníku sa na rad dostáva téma o bytových inštaláciách. Tvorivá činnosť pod sebou skrýva využívanie všetkého, čo sa žiak v predchádzajúcich ročníkoch naučil, no obsahovo je rozšírená aj o súčasné podoby remesla ako napr. dizajn, redizajn, prípadové štúdie rôznych úspešných projektov a pod.

Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inštaláciách týkajúcich sa – vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky a s tým súvisiaca bezpečnosť pri práci, šetrenia životného prostredia, či šetrenia energií v domácnosti. V tejto oblasti pracovný zošiť obsahuje najviac úloh rôznych typov. Prináša aj úlohy týkajúce sa alternatívnych zdrojov tepla.

Tvorivé i praktické činnosti sú zamerané na konkrétne výrobky jednoduchšie i zložitejšie s drevom na základe jednoduchých technických výkresov a postupov, a s drôtom, ale aj možnosti navrhovania výrobkov a ich dizajnu.

V 9. ročníku v Technike je aj téma človek a svet práce, ktorá prináša zamyslenie sa nad významom celoživotného vzdelávania, hľadanie zamestnania na trhu práce v budúcnosti.

Úlohy z oblasti plánovania a vedenia domácnosti sa týkajú poistenia a archivácií dokladov v domácnosti, kto je zamestnanec a kto je zamestnávateľ, aká je cena práce

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošiť pre žiakov 9. ročníka – Technika:
  • Je vypracovaný v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho procesu.
  • Prináša úlohy rozvíjajúce tvorivé myslenie, vyhľadávanie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, podporuje rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.
  • Prináša úlohy na rozvíjanie manuálnych zručností.
  • Zameriava pozornosť aj na využívanie alternatívnych zdrojov tepla.
  • Poukazuje na šetrenie životného prostredia, šetrenie s energiami v domácnosti.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Autori:
Ing. Oľga Bogová
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
Mgr. Jarmila Braunová
PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D
PaedDr. Monika Reiterová
PaedDr. Peter Solárik

Ilustrátor:
Mrg.art. Marek Dobeš

OBSAH

Svet práce
Človek a svet práce
Človek a trh práce

Bytové inštalácie
Pracovný poriadok v školskej dielni
Inštalácie v bývaní (elektroinštalácie, plynová inštalácia v dome a v byte, vodoinštalácie, vykurovanie a vzduchotechnika, projekt a bezpečnosť
Alternatívne zdroje tepla (solárna a geotermálna energia)

Strojové opracovanie materiálov
Obrábacie stroje (CNC)

Tvorivá činnosť
Práca s drevom
Práca s drôtom

Plánovanie a vedenie domácnosti
Práca a pláca
Platby cez internet (archivácia dokumentov, poistenie)

Príprava jedál a výživa
Ak chceš spať sladko, večeraj krátko
Hlad je najlepší kuchár

Prílohy
Technické výkresy
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 72
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 72
Formát A4

Súvisiace produkty

TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

  Číslo schvaľovacej doložky: 2021/8980:10-A2201PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVN..

3,50 € 6,00 €

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

  Číslo schvaľovacej doložky: 2021/8982:9-A2201PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝ..

3,50 € 6,00 €

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ..

3,50 € 6,00 €

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

  PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ..

3,50 € 6,00 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Schvaľovacia doložka 2021/8976:6-A2201Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vychádza a..

3,50 € 6,00 €

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

  Schvaľovacia doložka 2021/8975:6-A2201 Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 4. ro..

3,50 € 6,00 €