• TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-197-8

TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY


Komplexný poradca a podklad na plánovanie vyučovania prináša riaditeľom a učiteľom základných škôl inšpirácie a námety na tvorbu tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Ponúka konkrétne vypracované tematické plány postupne pre všetky predmety a ročníky ZŠ. Vďaka publikácii získate jasnú predstavu o tom, čo všetko by mal dobrý plán obsahovať a ako si ho personalizovať.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    83,00 €

ks

Popis

Dielo ponúka konkrétne vypracované tematické plány postupne pre všetky predmety a ročníky ZŠ. Prostredníctvom aktualizačného servisu si riaditeľ, resp. učiteľ môže postupne dopĺňať plány, metodické prípravy, osnovy k predmetom.

Publikácia je rozdelená na dve základné časti. V teoretickej časti prinášame základné informácie o procese tvorby tematických plánov, uvádzame základné dokumenty, z ktorých by mal učiteľ pri tvorbe tematických plánov vychádzať, informácie o projektovom vyučovaní s konkrétnymi príkladmi z praxe aj o metódach tvorivého prístupu k vyučovaniu. V druhej časti publikácie budeme postupne uverejňovať konkrétne tematické výchovno-vzdelávacie plány na všetky predmety pre ročníky 1. a 2 stupňa ZŠ aj v niekoľkých variantoch pre daný ročník a predmet.

Prečo Vám publikáciu odporúčame?
Pri tvorbe publikácie autorský tím, zložený z učiteľov a riaditeľov z praxe (i členov štátnej školskej inšpekcie), vychádza zo skúseností z praxe, že učitelia (najmä začínajúci) sú si nie vždy istí, ako plány tvoriť tak, aby im naozaj slúžili funkčne. Často ich považujú iba za formalitu, ktorú vyžaduje riaditeľ ako formu kontroly, no v konečnom dôsledku učiteľ musí vyučovanie v nejakej podobe plánovať a pri tomto plánovaní brať do úvahy množstvo dokumentov a podkladov. Autori ponúkajú pedagógom do rúk nástroj, aby sa neobťažovali formálnymi vecami a sústredili sa naozaj na individualizáciu plánu pre potreby danej triedy a žiakov.

Výhody publikácie:

  • tematické výchovno-vzdelávacie plány dostupné v klientskej zóne – praktická pomôcka pre učiteľa. Základnú mustru tematického plánu (súbor typu Word) pre daný predmet si učiteľ prispôsobí konkrétnym požiadavkám vyučovania platným na danej škole,
  • komplexná inšpirácia a materiál, z ktorého učiteľ získa jasnú predstavu, aké informácie má kvalitný tematický plán obsahovať a ako si vytvoriť vlastné tematické plány,
  • publikácia slúži ako základná forma na vypracovanie tematických plánov, ktorú si každý učiteľ prispôsobí svojim pedagogickým predstavám, didaktickým možnostiam a podmienkam.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Mária Kubovičová
Mgr. Renáta Pavčová
Mgr. Daniela Petríková

Autori:
Mgr. Jana Dávidová
PaedDr. Jana Hatványiová
Mgr. Mária Královičová
Mgr. Lýdia Melnová
Mária Uhereková
Mgr. Eliška Zelenová
PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.


OBSAH

A Proces plánovania
A1 Základňa
A 1.1 Plánovanie vyučovania v kontexte základných dokumentov

A2 Učiteľ a žiaci
A 2.1 Žiak a učenie – činitele ovplyvňujúce učenie sa žiaka
A 2.2 Štýly učenia sa žiaka
A 2.3 Základné fakty o tvorivosti
A 2.4 Zvyšovanie úspešnosti žiakov
A 2.5 Projekty a ako ich využiť pri uplatňovaní štýlov učenia sa

B Tematické výchovno-vzdelávacie plány a metodické prípravy
Odporúčania a rady k predmetom

B 1.1 Regionálna výchova – učebná osnova
1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Prvouka
Etická výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

2. ročník
Slovenský jazyk, jazyková zložka
Matematika
Etická výchova

3. ročník

4. ročník

5. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková zložka)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Biológia
Geografia
Dejepis
Etická výchova
Regionálna výchova
Náboženská výchova
Náboženská výchova (CZŠ)
Technika
Hudobná výchova

6. ročník
Slovenský jazyk a literatúra (jazyková časť)
Slovenský jazyk a literatúra (časť literatúra)
Matematika
Informatika
Biológia
Občianska náuka
Etická výchova
Regionálna výchova
Náboženská výchova
Náboženská výchova (CZŠ)
Technika

7. ročník
Biológia
Náboženská výchova
Náboženská výchova (CZŠ)
Technika

8. ročník
Biológia
Regionálna výchova
Náboženská výchova
Náboženská výchova (CZŠ)
Technika
Technika (iŠVP)

9. ročník
Biológia
Regionálna výchova
Náboženská výchova
Umenie a kultúraObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 150
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 150
Formát A4

Súvisiace produkty

BALÍK VZORY DOKUMENTOV TVVP ISCED 1 + ISCED 2

BALÍK VZORY DOKUMENTOV TVVP ISCED 1 + ISCED 2

Výhodný balík Vzory dokumentov TVVP ISCED 1 + ISCED 2 obsahuje:VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY –..

72,00 € 80,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED1

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED1

Na USB kľúči sú uvedené vzory tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované v súlad..

40,00 €

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED2

VZORY DOKUMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY – TVVP ISCED2

Na USB kľúči sú uvedené vzory tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré sú vypracované v súlad..

40,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ OD A PO Z

Publikácia prináša vychovávateľom bohatý materiál na samovzdelávanie – rozširovanie a prehlbovanie ..

83,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Ochra..

20,00 €