Články

Chcete získať knihy pre celé triedy zadarmo? Zapojte sa do súťaže s LIBRE!

Chcete získať knihy pre celé triedy zadarmo? Zapojte sa do súťaže s LIBRE!
 Materské, základné aj stredné školy sa môžu aktuálne zapojiť do súťaže a získať tak cudzojazyčné knihy pre celé triedy.

 

Súťaž pre školy pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Mechanizmus súťaže je veľmi jednoduchý. Stačí, ak materská, základná, stredná či jazyková škola používa na hodinách cudzích jazykov cudzojazyčnú beletriu LIBRE a do 4. marca 2019 zašle fotografiu z takejto vyučovacej hodiny na adresu: marketing@raabe.sk.

 

Organizátor súťaže vyžrebuje spomedzi všetkých, ktorí sa zapoja do súťaže, výhercov a tých vybaví celkom novými titulmi z LIBRE edície. LIBRE prináša adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ale aj pôvodné detské príbehy pre čitateľov od 5 rokov až po dospelých čitateľov až v piatich svetových jazykoch: v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine. Na Slovensku už mnohé školy využívajú tento typ literatúry ako doplnkový učebný materiál, keďže LIBRE knižky prinášajú upravené diela v skrátenej podobe a prispôsobené veku konkrétneho čitateľa. Navyše, každá z LIBRE knižiek obsahuje aj CD s audio nahrávkou a tiež kontrolné otázky, ktoré preverujú mieru porozumenia prečítaného textu v cudzom jazyku.

Katalóg LIBRE si môžete prelistovať TU.


Zdroj: RAABE