Články

CLIL – vďačný inštrument na podporu cudzích jazykov

CLIL – vďačný inštrument na podporu cudzích jazykov
Metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning) bude témou bezplatných školení pre učiteľov, ktoré organizuje nakladateľstvo RAABE Slovensko v tretí májový týždeň v mestách: Košice, Ružomberok, Banská Bystrica, Trnava a Bratislava.  

Na bezplatné školenia pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak sa môžete prihlásiť tu

Cudzí jazyk, ktorý je predmetom vyučovania, sa používa na komunikačné účely, dorozumenie, prijímanie a odovzdávanie viacerých informácií a dôvodností.  Ak máte v rukách správnu knihu, môžete pomocou jazyka objavovať nové súvislosti. 

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

✓ základné princípy a prehľad hlavných pojmov dôležitých pre CLIL;

✓ možnosti kombinovať hru, predovšetkým dramatizáciu s metodikou CLIL;

✓ zručnosti potrebné na učenie sa prostredníctvom hry a možnosti ako ich budovať;

✓ využitie hier zameraných na rozvoj autonómneho učenia sa;

✓ prepojenie príbehu s CLIL inovatívnym spôsobom, ktorý kladie dôraz na kontextové premenné.


ČO VÁM UKÁŽEME

✓ inšpiratívne aktivity jazykovo alebo obsahovo orientované, ktoré podporujú žiakov stať sa používateľmi jazyka;

✓ možnosti, ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom hier;

✓ integráciu jazyka ako vzdelávacieho tak aj komunikačného nástroja;

✓ silu príbehu, pretože keď čítame príbeh, čítame a vnímame oveľa viac ako len dej.


„... s CLIL žiaci spoznávajú nové oblasti a môžu sa učiť cudzí jazyk cez príbehy, hry, humor, zábavu. Zahráme sa?“

Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje a príďte medzi nás! Tešíme sa na vás 13. – 17. mája 2019

Prihláste sa tu.


Lektorka školení:
Mgr. Michaela Sepešiová, PhD.

Na Prešovskej univerzite začala pôsobiť od 2009 a aktuálne učí na Filozofickej fakulte, Inštitúte anglistiky a amerikanistiky. V oblasti výskumu sa orientuje na oblasť bilingvizmu, predovšetkým obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Viac o lektorke si prečítate tu.