Články

Zoznámte sa, výhercovia súťaže Čitateľský oriešok 10 sú známi

Zoznámte sa, výhercovia súťaže Čitateľský oriešok 10 sú známi
10. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi vyše 25 000 kresieb! 

Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Tak, ako každý rok, aj tentokrát mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

Z celkového počtu vyše 25 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci, odborná porota vybrala spolu 1 332 kresieb (333 v každom ročníku). „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov a súčasne splnili všetky formálne podmienky na zaradenie do súťaže,“ povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Okrem zástupcov nakladateľstva RAABE do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.  Výtvarníci tiež rozhodli o víťazoch v kategórii Špeciálne školy a špeciálne triedy. A o víťazných školách rozhodol náhodný žreb spomedzi všetkých škôl, ktoré prihlásili svojich žiakov do súťaže.

 

PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PRÁC VO VŠETKÝCH KATEGÓRIÁCH NÁJDETE TU

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční 26. júna 2024 v Zichyho paláci v Bratislave. Výhercov už organizátor kontaktoval prostredníctvom učiteľov, ktorí žiakov prihlásili do súťaže.

 

POZOR: VŠETKY ŠKOLY, KTORÉ DO SÚŤAŽE PRIHLÁSILI TENTO ROK SVOJICH ŽIAKOV, MAJÚ NÁROK NA ZĽAVU NA NÁKUP PRACOVNÝCH ZOŠITOV TAJOMSTVÁ SVETA. ZĽAVU SI MÔŽU UPLATNIŤ TU, NAJNESKÔR VŠAK DO 30. JÚNA 2024

                                                                       


Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením.