Články

Učiteľ nie je Google 2 - horúce témy, ktoré pália slovenské školstvo

Učiteľ nie je Google 2 - horúce témy, ktoré pália slovenské školstvo

Testovanie 9, didaktika matematiky aj (ne)pripravenosť na učiteľovanie - aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Toľko diskutovaný nový štátny vzdelávací program pre materské školy, Testovanie 9 ako relevantný obraz nášho školstva a tiež pripravenosť či skôr nepripravenosť absolventov pedagogických škôl na učiteľovanie – aj tieto témy budú súčasťou medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2 – môže, ale nemusí vedieť všetko. Už 4. ročník tohto podujatia pre pedagógov z celého Slovenska sa uskutoční v Bratislave v dňoch 4. – 5. júna 2015. Na dvojdňovom podujatí sa účastníci stretnú s odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia – z Česka, Nemecka a Nového Zélandu.


Viac informácií nájdete TU.

Konferenciu organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. „Na 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pozývame všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní budúcich generácií, ktorí vyhľadávajú nové odborné informácie podporené medzinárodnou skúsenosťou, ktorí túžia vniesť niečo nové do svojich tried a škôl... Procesy učenia a učenia sa, kvalita školy, vzdelávanie pre budúcnosť – to sú tri základné kamene, o ktorých treba verejne hovoriť, ak chceme diskutovať o súčasnom stave slovenského školstva. Práve na nich je preto postavený aj program tohtoročnej konferencie," zdôrazňuje Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Podrobný program nájdete TU.

Testovanie 9 ako relevantný obraz nášho školstva?
Národný ústav certifikovaných meraní len minulý týždeň zverejnil výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015, v ktorom priemerná úspešnosť z matematiky dosiahla 52,7 % a zo slovenčiny 62,6 %. Po zverejnení výsledkov sa ešte horlivejšie začína diskutovať o tom, ako do budúcnosti nastaviť systém testovania.
„V tomto kontexte sme do programu konferencie zaradili hneď niekoľko aktivít s tematikou Testovania 9. Sme presvedčení o tom, že ak systém má byť nastavený správne a tak, aby fungoval, je momentálne nanajvýš nevyhnutná akási reflexia testovania na Slovensku," hovorí Monika Oravská. Na odbornej konferencii povedie doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave a súčasne spolugarant nového ŠVP pre materské školy seminár s názvom: Testovanie prečo a načo! Aké dôsledky so sebou prináša testovanie detí v reálnom živote? Prečo je vôbec potrebné deti testovať a načo v praxi môžeme využiť hodnoty získané testovaním? Je testovanie objektívne a podáva relevantný obraz nášho školstva a vzdelanostnej úrovne žiakov? O čom výsledky testovania vypovedajú? Aké sú klady a zápory testovania? To všetko sa dozvedia účastníci konferencie.

didaktika matematikyVieme na Slovensku učiť správne matematiku?
Matematika nepatrí práve k tým najobľúbenejším predmetom v školách. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo to tak je? A nie sú tak trochu príčinami niekedy aj nezáživný výklad učiteľa, prílišný dôraz na memorovanie poučiek či obmedzenie len na trénovanie spojov násobilky? „Otázky sú v matematike kľúčovým momentom. Sú na konci každej úlohy, sú princípom generujúcim novú matematiku, sú motorom premýšľania, nových záverov, dôkazov, tvrdení či poznatkov. V matematike je nevyhnutné pýtať sa zmysluplne. V tomto kontexte to pre učiteľa matematiky znamená formulovať dobré zadania úloh, vyberať vhodné príklady, skúmať vlastné spôsoby myslenia a riešenia, porovnávať ich s detským myslením a riešením, vnímať procesy, ktoré pritom prebiehajú u seba i u žiakov," hovorí Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A., z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci programu konferencie povedie workshop s názvom Ako sa deti učia matematiku, keď účastníkom umožní príležitosť vyskúšať a rozanalyzovať, ako deti pristupujú k riešeniu problémov.
Účastníkom konferencie sa tiež vôbec po prvý raz dostane do rúk Didaktika matematiky I. – dielo známych britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje celoživotné skúsenosti z vyučovania detí, študentov učiteľstva aj učiteľov. Ich kniha v slovenskom preklade sa bude krstiť počas slávnostného večera.

Sú absolventi pedagogických fakúlt pripravení na učiteľovanie?
Neľahkú otázku o tom, či je absolvent hotovým „produktom" alebo len polotovarom, sa počas konferencie pokúsia rozlúsknuť účastníci v rámci moderovanej diskusie, ktorá je tento rok novinkou v programe. Úlohy moderátora sa zhostí prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre materské školy. Do diskusných kresiel zasadnú Dr. Marek Tesar, PhD., M.A., TTC, ako zástupca Univerzity z Nového Zélandu, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ako zástupca univerzity z ČR, prof. PaedDr. René Bílik, CSc., ako zástupca univerzity zo Slovenska, RNDr. Mária Smreková v role riaditeľky školy, Mgr. Andrej Fujas ako uvádzajúci učiteľ a Mgr. Mária Zelenková ako začínajúca učiteľka. Spoločne s účastníkmi konferencie budú hľadať odpovede na otázky: Akú rolu zastáva škola v procese získavania poznatkov u žiakov? Ako škola rozvíja kritické myslenie a kreativitu? Ako učiteľ a škola formujú hodnotový systém a charakter žiakov? Ako implementovať princíp „duálneho vzdelávania" pri príprave absolventov VŠ? Ako pripravuje VŠ svojich absolventov na manažment triedy? Ako si vybrať na vzdelávanie najvhodnejšie stratégie a metódy vyučovania?

Tento rok rekordná účasť pedagógov z celého Slovenska
Po tom, ako mala konferencia minulý rok premiéru v podobe dvojdňového podujatia (prvé dva ročníky boli organizované ako jednodňové podujatia), sa tento rok na 4. ročník prihlásil rekordný počet účastníkov. Riaditelia škôl, učitelia, výchovní poradcovia či špeciálni pedagógovia sa ešte stále môžu prihlasovať a ušiť si program na mieru. Na výber majú 35 rôznych odborných aktivít, ktoré sú rozdelené do sekcií: prednášky, semináre, workshopy a okrúhle stoly.

Partneri konferencie

volkswagen nadacia taba SLNIEČKO - cestovná kancelária
SMART APM Hotel Plejsy PMS Delta
Hotel Tatra Kvetinárstvo Orchidea Hotel rysy
EduJobs Slovenský filmový ústav Olajos
Créme de la créme

Mediálni partneri

RTVS Rádio Slovensko Rádio Regina
TASR Školský servis .týždeň
Rodinka Mama a ja Adamko
FNPV Rodina a škola Pán učiteľ
ZUCH - Dnešná škola

Predškolská výchova

Školský portál