• ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-546-9

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA


Zbierka úloh z chémie je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    11,00 € 10,00 €

ks

Popis


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:4-A1001


Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia.

Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie.

Prináša typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Súčasťou obsahu je aj kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.

Žiaci môžu pracovať so zbierkou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.


Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách. 


ODBORNÁ GARANCIA:

Autori:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti:

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
RNDr. Svetozár Štefeček
Mgr. Jela Nociarová
prof. Ing. Karel Kolář, PhD. 

OBSAH:

Všeobecná chémia
Chemické látky, sústavy látok
Štruktúra atómov a iónov
Periodická sústava prvkov
Názvoslovie anorganických látok
Chemická väzba a štruktúra látok
Chemické reakcie a chemické rovnice
Termochémia
Chemická kinetika a chemická rovnováha
Reakcie protolytické, redoxné a zrážacie

Anorganická chémia
Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíka
Prvky s, prvky p, prvky d

Správne odpovedeObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu zbierka úloh
Počet strán 156
Formát B5
Rok vydania 2020

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu zbierka úloh
Počet strán 156
Formát B5
Rok vydania 2020

Súvisiace produkty

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:5-A1001Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií..

10,00 € 11,00 €