• DIGI A PRINT ÚLOHY Z CHÉMIE 2

DIGI A PRINT ÚLOHY Z CHÉMIE 2

DIGITÁLNY
Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOH Z CHÉMIE – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU ZBIERKY ÚLOH.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    20,00 €

ks

PopisBalík obsahuje:

DIGITÁLNA ZBIERKA ÚLOH bola vytvorená ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh s rôznou náročnosťou z organickej chémie a biochémie.

Prináša typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Súčasťou obsahu je aj kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.

Žiaci môžu pracovať so zbierkou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády. Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti:
PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD
RNDr. Svetozár Štefeček
Mgr. Jela Nociarová
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.
prof. Ing. Karel Kolář, PhD. 


OBSAH

Organická chémia
Úvod do organickej chémie
Názvoslovie organických látok
Uhľovodíky
Deriváty uhľovodíkov


Biochémia
Lipidy
Sacharidy
Bielkoviny
Nukleové kyseliny
Enzýmy
Vitamíny
Biochemické deje

Správne odpovede


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu RAABE DIGITAL + zbierka úloh
Formát digitálna + tlačená zbierka úloh
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie zbierky úloh + tlačená zbierka úloh

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu RAABE DIGITAL + zbierka úloh
Formát digitálna + tlačená zbierka úloh
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie zbierky úloh + tlačená zbierka úloh

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT ÚLOHY Z CHÉMIE 1

DIGI A PRINT ÚLOHY Z CHÉMIE 1

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOHKlasickú tlačenú zbierku úloh z chémie –..

20,00 €

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 1

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 1

 DIGITÁLNA ZBIERKA ÚLOH bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí..

13,00 €

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 2

DIGI ÚLOHY Z CHÉMIE 2

 DIGITÁLNA ZBIERKA ÚLOH bola vytvorená ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvo..

13,00 €

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:4-A1001Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií..

13,00 €

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:5-A1001Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií..

13,00 €