• ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-547-6

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ – ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA


Zbierka úloh z chémie je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    11,00 € 10,00 €

ks

Popis


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:5-A1001

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia.

Obsahuje súbor 762 učebných úloh s rôznou náročnosťou z organickej chémie a biochémie.

Prináša typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Súčasťou obsahu je aj kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.

Žiaci môžu pracovať so zbierkou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.


Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách. 


ODBORNÁ GARANCIA:

Autori:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti:

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD
RNDr. Svetozár Štefeček
Mgr. Jela Nociarová
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.
prof. Ing. Karel Kolář, PhD. 


OBSAH:

Organická chémia
Úvod do organickej chémie
Názvoslovie organických látok
Uhľovodíky
Deriváty uhľovodíkov

Biochémia
Lipidy
Sacharidy
Bielkoviny
Nukleové kyseliny
Enzými
Vitamíny
Biochemické deje

Správne odpovedeObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu zbierka úloh
Počet strán 136
Formát B5
Rok vydania 2020

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu zbierka úloh
Počet strán 136
Formát B5
Rok vydania 2020

Súvisiace produkty

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:4-A1001Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií..

10,00 € 11,00 €