Články

Už žiadny problém s matematikou

Už žiadny problém s matematikou
Bojujete doma s matematikou? Máme pre vás riešenie. A zároveň riešenie pre všetkých žiakov druhého stupňa - od piatakov po deviatakov či žiakov osemročných gymnázií, ktorí sa potrebujú zlepšiť v matematike, precvičiť si ju a upevniť svoje vedomosti.

Práve pre nich je tu nový pomocník na matematiku - VedoMAT. Je to online zbierka úloh z matematiky. VedoMAT je vytvorený v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň ZŠ. Ponúka deťom úlohy a zadania rozdelené podľa ročníkov a príslušných učebných okruhov. Stačí si vybrať, v ktorom učive potrebuje dieťa „zabrať“ a venovať sa úlohám, príkladom a zadaniam a precvičovať ich. 

VedoMAT pomáha deťom zopakovať si učivo, upevniť vedomosti, pripraviť sa na testovanie či prijímacie pohovory. A to všetko z pohodlia domova. Stačí na to pripojenie na internet a akékoľvek zariadenie – či už tablet, počítač, mobil alebo notebook.

Rodičom VedoMAT ponúka prehľad o tom, akým úlohám sa dieťa venovalo a koľko času pri nich strávilo. Majú možnosť pozrieť si priebeh aj výsledky práce svojho dieťaťa. A čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité, rodič získava istotu, že dieťa strávilo čas v online priestore zmysluplne a užitočne.

VedoMAT je založený na princípe učenia, kedy dieťa potrebuje aj papier a pero, preto ho treba považovať za doplnkovú formu. Je výborným pomocníkom v domácej príprave na hodiny matematiky. 

Rozvíja logické myslenie, oboznamuje s rôznymi typmi úloh, precvičuje aritmetiku, algebru, geometriu, zlomky, aplikačné úlohy, násobenie a delenie. Prináša možnosť pracovať s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky a zlepšuje čítanie s porozumením pri slovných úlohách.

Na používanie VedoMATu je potrebné kúpiť Licenciu VedoMAT. Je dostupná v dvoch variantoch, buď na jeden rok alebo na jeden mesiac. 

OBA DRUHY LICENCIÍ NÁJDETE V NAŠOM E-SHOPE TU