Články

V Čitateľskom oriešku 8 bude rozvíjať čítanie s porozumením takmer 25 000 žiakov ZŠ

 V Čitateľskom oriešku 8 bude rozvíjať čítanie s porozumením takmer 25 000 žiakov ZŠ
Ani koronavírus a neštandardné podmienky na školách nezabránili tomu, aby sa do najväčšej celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prihlásilo takmer 25 000 žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Ambasádor tohto ročníka súťaže, obľúbený Dávid Hartl ďakuje všetkým učiteľom, ktorí prihlásili svojich žiakov do súťaže.

Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorú už po ôsmykrát do základných aj špeciálnych základných škôl prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, sa tak dostáva do svojej druhej fázy. Učitelia spoločne so svojimi žiakmi budú teraz čítať zadané príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník základnej školy a následne odpovedať na otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. V ďalšom kroku majú za úlohu spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby. Novinkou je, že šikovní prváci, keďže ešte nepoznajú všetky písmenká, si môžu príbehy vypočuť.


PRE ŠKOLY PRIHLÁSENÉ DO SÚŤAŽE STÁLE PLATÍ 50 % ZĽAVA NA NÁKUP PRACOVNÝCH ZOŠITOV TAJOMSTVÁ SVETA, T. J. NAMIESTO 6 EUR ZAPLATIA ŠKOLY LEN 3 EURÁ ZA KUS.


    


Pracovné zošity Tajomstvá sveta, ktoré učia žiakov prvého stupňa pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.

„Reakcia učiteľov aj žiakov na našu čitateľskú súťaž aj v dnešných naozaj nebývalých podmienkach potvrdila, že čítanie a spolu s ním aj rozvíjanie fantázie a detskej predstavivosť je niečo, o čo deti, ale tiež učitelia na základných školách stále stoja. Čítanie je predsa základný spôsob, ktorým sa deti učia, a je preto dôležité rozvíjať túto zručnosť neustále. A je jedno, či sa práve učíte z domu alebo v škole. Každému jednému učiteľovi, ktorý prihlásil aj tento rok svojich žiakov do súťaže, patrí veľké poďakovanie, že aj napriek sťaženým podmienkam na seba vzali ešte o kúsok viac povinností, ktoré vyplývajú z účasti v našej súťaži a budú podporovať deti v čítaní. Veľmi si to vážime," komentovala počet prihlásených žiakov do siedmeho ročníka súťaže Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka nakladateľstva RAABE.


Dôležité termíny

Čitateľský oriešok vyvrcholí v marci 2022, dokedy žiaci musia dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. Apríl a máj sa potom budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách.

V júni 2022 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách:

  • Ocenenie nakladateľstva RAABE
  • Ocenenie verejnosti
  • Ocenenie pre školy
  • Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže.


Termín na zaslanie súťažných podkladov:

Súťažné texty si môžu školy stiahnuť tu. Nahrávky textov pre prváčikov nájdu učitelia na tom istom mieste.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok sú verejnosti dostupné na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.


Ceny do súťaže venujú partneri: