Články

Vieme, ako sa budú otvárať školy!

Vieme, ako sa budú otvárať školy!
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „základná škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si uvedomuje, že väčšina škôl si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktorý zohľadňuje ich možnosti a miestne špecifiká. Zároveň však celá spoločnosť cíti potrebu postupného návratu k bežnému životu. 

Čítajte celý dokument TU.


Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 nájdete TU.