• VYBRANÉ SLOVÁ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-673-2

VYBRANÉ SLOVÁ

NAJPREDÁVANEJŠIE WEBINÁR
Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    6,00 €

ks

Popis

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12683:5-A2201

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis.

Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:

- vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
- zmena tvaru slova,
- príbuzné slová,
- slovo ako slovný druh,
- slovo vo vzťahoch,
- slovo v súvislom celku.

Autorky rešpektovali princíp postupného stupňovania náročnosti, individuálneho prístupu a vytvorili priestor aj pre talentovaných žiakov.

Výhody:

- Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.
- Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.
- Úlohy sú koncipované od najjednoduchších k zložitejším. Priestor si nájdu aj talentovaní žiaci.
- Pracovný zošit môže učiteľ a žiak využívať spolu s platnými učebnicami slovenského jazyka.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Viera Huliačková, PaedDr. Eva Urbaneková

OBSAH

3. ročník
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M 
Vybrané slová po P 
Vybrané slová po R 
Vybrané slová po S 
Vybrané slová po V 
Vybrané slová po Z
Opakovanie vybraných slov pre 3. ročník

4. ročník
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Opakovanie vybraných slov pre 4. ročník 
  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 66
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 66
Formát A4

Súvisiace produkty

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká dot..

10,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14210:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja do..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13545:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13596:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zap..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €