• VYBRANÉ SLOVÁ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-673-2

VYBRANÉ SLOVÁ

NAJPREDÁVANEJŠIE WEBINÁR
Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    5,00 €

ks

Popis

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12683:5-A2201

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis.

Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:

- vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
- zmena tvaru slova,
- príbuzné slová,
- slovo ako slovný druh,
- slovo vo vzťahoch,
- slovo v súvislom celku.

Autorky rešpektovali princíp postupného stupňovania náročnosti, individuálneho prístupu a vytvorili priestor aj pre talentovaných žiakov.

Výhody:

- Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.
- Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.
- Úlohy sú koncipované od najjednoduchších k zložitejším. Priestor si nájdu aj talentovaní žiaci.
- Pracovný zošit môže učiteľ a žiak využívať spolu s platnými učebnicami slovenského jazyka.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Viera Huliačková, PaedDr. Eva Urbaneková

OBSAH

3. ročník
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M 
Vybrané slová po P 
Vybrané slová po R 
Vybrané slová po S 
Vybrané slová po V 
Vybrané slová po Z
Opakovanie vybraných slov pre 3. ročník

4. ročník
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Opakovanie vybraných slov pre 4. ročník 
  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 66
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu pracovný zošit
Počet strán 66
Formát A4

Súvisiace produkty

DIGI VYBRANÉ SLOVÁ

DIGI VYBRANÉ SLOVÁ

 Digitálny pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie ve..

5,00 €

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ KOMPLET

Výhodný balík obsahuje oba diely pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre tretiakov.Pracovné učebn..

10,00 € 14,00 €

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká dot..

10,00 €

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

PÁN VELIKÁN A SPLNENÉ SNY

Pripravili sme pre vás ďalší fantazijný príbeh o splnených prianiach v kreatívnej čítanke Pán Veliká..

7,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14210:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja do..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13545:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zapoja..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/13596:5-A2201 Školy, ktoré sa aktívne zap..

6,00 €

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

SLEČNA MILEROVÁ A SPLNENÉ SNY

ZÁBAVNÉ – FANTAZIJNÉ – ROZPRÁVKOVÉ Č..

7,00 €